SuperBiz wiadomości SKOK Nike upadł

SKOK Nike upadł

03.07.2017, godz. 18:49
Pieniądze
foto: SHUTTERSTOCK

Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike. Depozyty o łącznej wartości 124 mln zł miało w kasie 17 tys. osób.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike. W komunikacie KNF podano: "W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił, że została spełniona ustawowa przesłanka do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie zobowiązań. Sąd podkreślił, iż jest to samodzielna i wystarczająca przesłanka uprawniająca Komisję do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez sąd oraz obligująca Sąd do ogłoszenia upadłości SKOK Nike". Zgodnie z postanowieniem Sądu, wierzyciele SKOK Nike będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przypomnijmy, że KNF zawiesiła działalność SKOK Nike miesiąc temu oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

Zobacz: ZUS przygotowuje się do oblężenia

tagi: skok
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: