SuperBiz wiadomości SKOK Polska upada. KNF zawiesza jej działalność za długi

SKOK Polska upada. KNF zawiesza jej działalność za długi

25.02.2016, godz. 11:56
pieniądze banknoty kasa pożyczka dług komornik
foto: EAST NEWS

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 25 lutego 2016 r. działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Polska w Warszawie (SKOK Polska) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy - poinformował KNF na swojej stronie internetowej.

- Poważne nieprawidłowości ujawnione przez zarządcę komisarycznego i UKNF w działalności poprzednich władz SKOK Polska przed ustanowieniem w spółdzielczej kasie zarządcy komisarycznego znalazły odzwierciedlenie w zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw skierowanych do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie - informuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Zobacz też: 100 dni rządu Beaty Szydło. Tylko dwie obietnice spełnione

Od połowy poprzedniego roku w SKOK Polska działał zarząd komisaryczny KNF, który sporządził informację na temat sytuacji finansowej w kasie na dzień przed ustanowienie zarządcy komisarycznego. Raport w tej sprawie wpłynął do KNF w lutym bieżącego roku.

- Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Polska wykazywała na dzień 28 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie  58,14%, co oznacza głęboką niewypłacalność. Zarządca komisaryczny ujawnił, że dokonane przez poprzedni zarząd wyceny spółek będących w posiadaniu SKOK Polska były zawyżone – wartość udziałów tych spółek w bilansie SKOK Polska została skorygowana w dół z 43,7 mln zł do 8,8 mln zł - czytamy w komunikacie KNF.

Aktualnie depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł. KNF wystąpi do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: