SuperBiz wiadomości Stacja diagnostyczna - jeden z naszych "45 pomysłów na biznes"

Stacja diagnostyczna - jeden z naszych "45 pomysłów na biznes"

13.02.2016, godz. 06:00
45 pomysłów na biznes
foto:

Stacja kontroli pojazdów jest potrzebna w każdym powiecie. Wszystkie auta zanim zostaną dopuszczone do ruchu, muszą przechodzić cyklicznie badania w takim miejscu. Stacja kontroli pojazdów to prywatne przedsięwzięcie. Podstawą tego interesu jest profesjonalny ściśle określony w przepisach sprzęt i wykwalifikowani diagności.

Uruchomienie stacji kontroli pojazdów, nazywanej także stacją diagnostyczną, wiąże się z wieloma formalnościami. Zatem zanim zabierzesz się za załatwianie ich, musisz dokładnie zapoznać się z przepisami związanymi z  działalnością stacji diagnostycznej. Lektura obowiązkowa to ustawa Prawo o ruchu drogowym  oraz rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Warto odwiedzić też stronę internetową starostwa, na terenie którego będzie działać firma. Tam powinny znajdować się szczegółowe wytyczne dotyczące rejestracji stacji.Dwa rodzaje stacjiWyróżnia się dwa rodzaje stacji diagnostycznych. Pierwsza  to podstawowa stacja kontroli pojazdów, która ma uprawnienia do przeprowadzania okresowego i dodatkowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczep do tych pojazdów. Zaś drugi rodzaj to okręgowa stacja kontroli pojazdów uprawniona do przeprowadzania okresowych i dodatkowych badań technicznych wszystkich pojazdów.


Obiekt i wyposażenie


Niezwykle ważną sprawą jest sama budowa i wyposażenie stacji. W tym przypadku trzeba dostosować się do konkretnych bardzo szczegółowych wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra transportu i budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Przede wszystkim stacja powinna znajdować się w odrębnym pomieszczeniu. Jeśli tak nie jest, to powinna być na całej długości stanowiska kontrolnego oddzielona do sufitu stałą przegrodą budowlaną lub twardą ścianą działową wysoką na minimum 2,5 m.

Stacja diagnostyczna musi mieć przynajmniej po 2 stanowiska do sprawdzania sprawności pojazdów: jedno wewnętrzne służące do badań technicznych i drugie zewnętrzne służące do pomiarów akustycznych.

Tworząc te stanowiska diagnostyczne, też trzeba trzymać się konkretnych wytycznych. Stanowisko wewnętrzne powinno  mieć co najmniej  3 m długości (dla pojazdów do 3,5 tony) lub 6 m (dla pojazdów powyżej 3,5 tony). Składa się ono m.in. z: ławy pomiarowej, powierzchni roboczej, kanału przeglądowego lub podnośnika pojazdów, wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz technologicznego. Rozporządzenie szczegółowo określa szerokość i długość ław pomiarowych, wielkości pomieszczeń roboczych, rodzaje i moc oświetlenia w zależności od tonażu badanych pojazdów. Stanowisko wewnętrzne musi także posiadać instalacje sprężonego powietrza, studzienkę bezodpływową, wentylację, indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe oraz ogrzewanie. Stacje okręgowe dodatkowo muszą posiadać czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego.

Natomiast stanowisko zewnętrzne musi spełniać tylko wymagania wielkościowe. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony jego wymiary to  8,5 x 10,5 m, a dla pojazdów cięższych 8,5 x 16,5 m.

Wybierając wyposażenie stacji, najlepiej decydować się na urządzenia, które posiadają niezbędne akredytacje i są akceptowane przez  Transportowy Dozór Techniczny.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej książce "45 pomysłów na biznes". Książkę kupisz w kiosku lub saloniku prasowym.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: