SuperBiz wiadomości UCZMY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

UCZMY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

20.04.2015, godz. 00:00
Uczmy się przez całe życie
foto: SHUTTERSTOCK

Tylko nieliczni dotrwają w jednym zawodzie i bez doszkalania aż do emerytury. Większość z nas musi szukać kursów i szkoleń, by podnosić kwalifikacje. To zjawisko określa się mianem „uczenia się przez całe życie". Musimy je zaakceptować, jeśli chcemy się utrzymać na rynku pracy.

Obecne czasy nie są łatwe dla pracowników, zwłaszcza tych po 45. Czy 50. roku życia. Możemy z zazdrością spoglądać na poprzednie pokolenia, które pracowały w jednym zakładzie pracy od ukończenia szkoły po emeryturę. Dzisiaj jesteśmy zmuszeni do wielokrotnego zmieniania pracy, doszkalania się, a także do uczenia się nowego zawodu. Wszystko po to, by mieć pracę.

Iść z postępem

Dlaczego tak się dzieje? Powodem tego jest nieustanny postęp naukowo- techniczny. Pojawiają się coraz to nowe wynalazki, które są błyskawicznie wdrażane. I, jak twierdzą naukowcy, ten proces będzie przyspieszał. Ma to ogromny wpływ na nasze życie zawodowe. Dzisiaj wielu z nas ma kłopot z obsługą nowoczesnych telefonów czy telewizorów. A pracodawcy wymagają znacznie więcej – trzeba biegle obsługiwać komputer i poruszać się w Internecie. Młode osoby nie mają z tym problemu – serfują po sieci, kupują i sprzedają, mają tam konta bankowe, a portale społecznościowe nie mają przed nimi tajemnic. Jeśli chcemy dotrzymać im kroku, nie możemy się od tego odwracać. Mówić, że to nie dla nas, bo jesteśmy za starzy. Wręcz przeciwnie – musimy się nieustannie uczyć, szkolić i podnosić swoje kompetencje. Inaczej szybko wypadniemy z rynku pracy. W życiu także staniemy się bezradni – nie możemy przecież liczyć na to, że ktoś stale będzie programował nam w domu telewizję.

Na pomoc innym

Ciągłe doszkalanie to wielki wysiłek. Nie tylko dlatego, że umysł nie jest już tak chłonny. Musimy znaleźć czas na naukę, mimo pracy i domowych obowiązków. Mało tego – nauka kosztuje i to sporo. I tu z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie, z których dotacje od lat płyną na różnego rodzaju kursy i szkolenia. Dla przykładu osoby bezrobotne i zagrożone utratą pracy chętnie brały udział w projekcie „Asystent osoby starszej" organizowanym przez Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna z Gdańska. Był on finansowany właśnie ze środków Unii Europejskiej. – Projekt miał kilka edycji, bo cieszył się wielkim powodzeniem wśród pań w dojrzałym wieku – mówi Anna Odrobińska, zastępca prezesa Towarzystwa. – By wykonywać tę pracę, trzeba mieć jednak określone predyspozycje. W naszym projekcie badał je psycholog. Ktoś, kto chce pracować z osobami starszymi, musi mieć dobry charakter, być cierpliwy, opiekuńczy, umieć nawiązać dobry kontakt z innymi ludźmi – wyjaśnia. W naszym społeczeństwie przybywa osób starszych. Żyjemy także dłużej i u schyłku życia możemy potrzebować pomocy. Szukanie pracy w tej dziedzinie jest więc dobrym pomysłem. – Po odbyciu u nas szkolenia znakomita większość pań znalazła pracę. Jeśli nie w kraju, to za granicą – mówi Anna Odrobińska.

CZAS TO ZMIENIĆ!

Polscy seniorzy są mniej aktywni niż ich rówieśnicy w innych krajach. Jak pokazują badania SHARE dotyczące zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie, przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych, starsi Polacy źle oceniają swój stan zdrowia i sytuację finansową. W Polsce osoby powyżej 50. roku życia opuszczają rynek pracy na wcześniejszym etapie życia niż Szwedzi czy Niemcy. I wcale nie jest to związane z ich gorszym stanem zdrowia. Przeciętny Polak w wieku 55. Lat i więcej nie angażuje się społecznie, spędza czas oglądając telewizję, czytając gazety czy rozwiązując krzyżówki, i nie jest zainteresowany aktywnością edukacyjną.

Dyplomy i uprawnienia

Wiele projektów szkoleniowych i promujących naukę zrealizowało także Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
– Większość służyła temu, by mieszkańcy naszego województwa mogli podnieść swój poziom wykształcenia albo nabyć nowe kwalifikacje, w niektórych przypadkach potwierdzone egzaminem zewnętrznym – mówi Joanna Waczyńska, dyrektor CKU w Toruniu. Były to m.in. kursy fryzjerskie, barmańskie, florystyczne, kulinarne, języka migowego oraz prawa jazdy kategorii C+E. Wielu chętnych korzystało z nauki obsługi kas fiskalnych czy spawania różnymi metodami. Doskonalono umiejętności językowe, pedagogiczne i komputerowe. Szkolono opiekunów osób zależnych, specjalistów elektryków z uprawnieniami. Osoby dojrzałe mogły także skończyć szkołę średnią i zdać maturę. – Na naszych kursach pojawiają się nie tylko osoby w wieku 45+, ale także daleko po sześćdziesiątce – mówi Joanna Waczyńska.

Dotacje na naukę

Centra kształcenia, różne ośrodki, instytucje szkoleniowe, agencje czy fundacje będą mogły starać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich na organizację m.in. szkoleń, kursów, czy staży lub praktyk, a także organizację targów pracy dla osób dojrzałych. Wsparcie na ten cel przewidują programy regionalne (działają we wszystkich województwach). Instytucje czy organizacje, które sięgną po dofinansowanie, muszą spełnić wiele warunków, np. kryterium efektywności zatrudnieniowej. Oznacza to, że muszą wykazać, że spora grupa uczestników po szkoleniu rzeczywiście uzyskuje zatrudnienie. Finansowane mogą być nie tylko projekty szkoleniowe, ale także pośrednictwo pracy i pomoc w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W niektórych województwach, np. na Śląsku, program regionalny kładzie nacisk na zdobywanie kwalifikacji i podnoszenie kompetencji w konkretnych dziedzinach.

Chodzi o naukę języków obcych oraz znajomość obsługi komputera, różnych programów, posługiwania się Internetem. Korzystać z takich szkoleń będą mogli dorośli mieszkańcy województwa, a zwłaszcza osoby starsze. W sąsiednim województwie małopolskim dofinansowanie ma być przeznaczone na projekty, które podniosą atrakcyjność dojrzałych mieszkańców województwa na rynku pracy. Szkolenia i kursy mają więc być zgodne z oczekiwaniami pracodawców. Jak skorzystać z takich szkoleń i kursów? Najłatwiej je znaleźć poprzez Internet, wpisując w wyszukiwarkę hasło: szkolenia lub kursy, a także za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę. W poszukiwaniu informacji można też skorzystać z pomocy urzędu pracy lub licznych fundacji i stowarzyszeń działających w naszym regionie, a także na organizowanych lokalnie targach pracy.

TUTAJ PO INFORMACJE

Jeśli szukamy informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, zajrzyjmy na stronę internetową: www.funduszeeuropejskie.gov.pl Informacji bezpłatnie udzielą nam także specjaliści z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziemy na: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

 

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: