SuperBiz wiadomości Umowa o dzieło nie wyklucza odkładania na emeryturę. ZUS można opłacać samemu

Umowa o dzieło nie wyklucza odkładania na emeryturę. ZUS można opłacać samemu

10.03.2016, godz. 07:00
emerytura, pieniądze
foto: SHUTTERSTOCK

Pracując na umowę o dzieło można samodzielnie opłacać zarówno składkę zdrowotną, jak i emerytalno-rentową. Osoby, które chcą samodzielnie oszczędzać w ZUS na emeryturę lub zabezpieczyć się na wypadek niezdolności do pracy opłacając składkę rentową, powinny wysłać odpowiednie zgłoszenie pocztą lub zgłosić się osobiście do ZUS.

Druk, na którym dokonywane jest zgłoszenie to tzw. formularz ZUS ZUA - „Zgłoszenie  do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej".  Osoby, które chcą w ten sposób się ubezpieczyć mogą, podobnie jak osoby prowadzące działalność gospodarczą, samodzielnie zdecydować, od jakiej kwoty ma być naliczana ich składka. Jednak, podobnie jak w przypadku przedsiębiorców, nie może być ona niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca a danym roku (w 2016 roku – 1850 zł).

Zobacz też: 500 zł na dziecko i rodziny patchworkowe. Kto dostanie pieniądze?

Ograniczenia wprowadzono jednak również w drugą stronę – roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku.

Osoby, które chciałyby ubezpieczać się w ten sposób przez dłuższy czas powinny pamiętać, że jeśli okres dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym przekroczy 10 lat, nie będzie możliwe skorzystanie z gwarancji wypłaty minimalnego świadczenia (w przypadku „standardowego”, obowiązkowego ubezpieczenia z tej opcji korzystają osoby, które nie uzbierają na swoim koncie odpowiednio dużego kapitału emerytalnego).

Z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalne i rentowe możemy zrezygnować w składając wniosek  o wyłączenie z tych ubezpieczeń (poprzez złożenie formularza ZUS ZWUA). Ubezpieczenie ustanie jednak nie wcześniej, niż od dnia, w którym  wniosek został złożony.

Sprawdź koniecznie: 12 zł brutto za godzinę na umowie zlecenie oddala się. Zamiast od lipca będzie od września

Kolejnym „sposobem” na rezygnację z ubezpieczenia jest… niepłacenie składek (w takiej sytuacji ubezpieczenie ustaje od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacono w terminie składki). W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby ubezpieczonej ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie. Ubezpieczenie dobrowolne kończy się również w chwili, kiedy składki emerytalno-rentowe za nas zaczną być obowiązkowo odprowadzane, na przykład z tytułu umowy o pracę.

 

Oprac. Maria Krzos

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: