SuperBiz wiadomości UOKiK trzeci raz po stronie frankowiczów w sporze z mBankiem

UOKiK trzeci raz po stronie frankowiczów w sporze z mBankiem

23.09.2016, godz. 15:10
Sąd młotek sędzia
foto: SHUTTERSTOCK

Prezes UOKiK po raz trzeci przedstawił tzw. istotny pogląd w sprawie i po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów w sądowym sporze z mBankiem. Urząd stwierdził, że klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki na podstawie których bank może zmienić oprocentowanie kredytu są niedozwolone.

Sprawa, w której wypowiedział się UOKiK dotyczyła pozwu, który frankowicze złożyli przeciwko mBankowi w 2013 r. Kredytobiorcy zakwestionowali klauzule, które nieprecyzyjnie określały możliwość zmiany oprocentowania pożyczki. W 2015 r. sąd pierwszej instancji uznał, że klauzula nie była abuzywna (czyli niedozwolona). W uzasadnieniu stwierdził m.in., że konsumenci nie wykazali, czy w wyniku zmiany oprocentowania ponieśli szkodę. Po złożeniu apelacji sprawa jest w tej chwili rozpatrywana przez sąd drugiej instancji. 

UOKiK w swoim poglądzie stanął po stronie frankowiczów. – W przedstawionej opinii Urząd podzielił zdanie powodów, że klauzula uprawnia bank do arbitralnej decyzji w sprawie zmiany oprocentowania, a konsumenci nie maja możliwości zweryfikowania zasadności takiego działania. Przesłanki wskazane są przez bank zbyt ogólnie, brak jest informacji kiedy zmiany mogą być wprowadzone oraz w jaki sposób wpłyną na oprocentowanie – mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.

Zobacz także: UOKiK wspiera frankowiczów! Zajął stanowisko w sprawie klientów mBanku

W przeciwieństwie do sądu, Urząd stwierdził również, że dla uznania klauzuli za niedozwoloną nie ma znaczenia, czy konsumenci ponieśli dotychczas szkodę. To jak wykonywane jest postanowienie nie ma znaczenia, bowiem abuzywna klauzula nie powinna obowiązywać klientów od samego początku. W opinii Urzędu nie da się jej zastąpić innym postanowieniem. Ponieważ zgodnie z prawem bankowym warunki zmiany oprocentowania są istotnym elementem umowy, może to oznaczać nieważność całego kontraktu.

Istotny pogląd w sprawie to pisemne stanowisko Prezesa UOKiK, w którym Urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. Z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw.

Czytaj również: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie kredytów frankowych

Pogląd może być wydany tylko w sprawie toczącej się przed sądem. UOKiK wydaje go wtedy, gdy sprawa dotyczy sporu między konsumentem a przedsiębiorcą, a za jego wydaniem przemawia ważny interes publiczny. Prezes UOKiK może również przedstawić istotny pogląd w sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy bądź na wniosek sądu.

Co ważne, sąd, który prowadzi sprawę, w której swój pogląd wydał UOKiK może, ale nie musi wziąć pod uwagę jego treść.

Źródło: UOKiK, oprac. MK

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: