SuperBiz wiadomości Więcej pracy dla więźniów

Więcej pracy dla więźniów

15.12.2016, godz. 14:49
areszt, więzienie
foto: Super Express

Sejm uchwalił rządową nowelę Kodeksu karnego wykonawczego, która poszerza możliwości wykonywania przez więźniów nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Według ustawodawców praca wpływa pozytywnie na osadzonych.

Rządzącym zależy na angażowaniu osadzonych do pracy zarówno zarobkowej, jak i na cele społeczne. Właśnie Sejm uchwalił rządową nowelę Kodeksu karnego wykonawczego, która poszerza możliwości wykonywania przez więźniów nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

Zobacz: Więźniowie pracują dla supermarketów, firm budowlanych i poczty

Za przyjęciem projektu było 421 posłów, nikt nie był przeciwko, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowelą zajmie się Senat. W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że praca powinna stanowić istotny element odbywania kary pozbawienia wolności, ponieważ wpływa pozytywnie tak na skazanych, jak i na porządek w jednostkach penitencjarnych.

Zgodnie z proponowanymi zapisami  Kodeksu karnego wykonawczego za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, wynagrodzenie skazanemu nie przysługuje.

Zobacz: Więźniowie muszą brać się do roboty

Poza tym skazani otrzymują wynagrodzenie. Nowela ta ma zwiększyć finansowe możliwości Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy poprzez podniesienie z 25 do 45 proc. potrącenia na ten cel z przysługującego skazanemu wynagrodzenia. Jednocześnie z 10 do 7 proc. zmniejszy się wysokość potrąceń z tego wynagrodzenia na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Obecnie w Polsce  codziennie prawie 26 tys. skazanych wykonuje różnego rodzaju prace, w tym 6,8 tys. - poza zakładami karnymi. 10,3 tys. to osoby zatrudnione odpłatnie, a ponad 15,5 tys. - nieodpłatnie. A ile kosztuje utrzymanie więźnia za kratami? Miesięcznie to ok. 3 tys. zł.

Źródło: tvn24bis.pl

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: