SuperBiz wiadomości Władze gazowej spółki niesłusznie dostały 2 mln zł nagród za zysk? [AKTUALIZACJA]

Władze gazowej spółki niesłusznie dostały 2 mln zł nagród za zysk? [AKTUALIZACJA]

22.09.2016, godz. 10:23
Banknoty polskie
100 zł - król Władysław II Jagiełło foto: SHUTTERSTOCK

„Członkowie władz spółki z udziałem PGNiG dostali po kilkaset tysięcy złotych za zysk, którego nie wypracowali” - twierdzi „Rzeczpospolita”. Łącznie chodzi o kwotę 2 mln zł, która, według ustaleń gazety, trafiła do nowych kierujących spółką EuRoPol Gaz niesłusznie. PGNiG, mająca udziały w EuRoPol Gazie, nie komentuje sprawy.

Kontrowersje wokół posad w państwowych spółkach nie milkną. Po zamieszaniu w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, czas na spółkę EuRoPol Gaz, w której, według „Rz”, nowym władzom wypłacono za rok 2015 nagrody z zysku, który wcale nie był ich zasługą. EuRoPol Gaz odpowiada za kontrolę nad polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego. Współwłaścicielem instytucji, obok rosyjskiego Gazpromu, jest PGNiG. Jeśli chodzi o nagradzanie pracowników, obie firmy odpowiadają za siebie, a więc, jak podaje „Rz”, o przyznaniu 2 mln zł nagród nowym władzom EuRoPol Gazu zadecydowało PGNiG. Być może nie byłoby w tej decyzji nic dziwnego, bo spółka w 2015 r. odnotowała rekordowy zysk wynoszący prawie 100 mln zł brutto, a więc tym, którzy go wypracowali, gratyfikacje się należą. Gazeta zauważa jednak, że nagrodzeni nie przyczynili się do osiągnięcia wspomnianego zysku! „Nowi prezesi w spółce w 2015 r. nie przepracowali ani jednego dnia, a członkowie rady nadzorczej – tydzień” - podkreśla „Rz”. „Poprzednie władze spółki, które ten zysk wypracowały, nie dostały ani złotówki” - dodaje.

ZOBACZ TEŻ: Kolejna dymisja w PGZ. Radosław Obolewski nie jest już członkiem zarządu

Obecnie EuRoPol Gazem kieruje Piotr Tutak. „Rz” nieoficjalnie podaje, że mógł otrzymać nawet 400 tys. zł nagrody, choć w spółce pracuje od końca lutego bieżącego roku, a gratyfikacja dotyczy przecież zysku wypracowanego w roku 2015 r. Tulaka zastępuje z kolei Krzysztof Rogala, wcześniej członek rady nadzorczej PGNiG. Prezesem tej został w połowie grudnia 2105 r. Piotr Woźniak, a już po tygodniu stał się wiceprzewodniczącym rady nadzorczej EuRoPol Gazu. „Wraz z nim w radzie znaleźli się także Bogusław Marzec (obecny wiceprezes PGNiG), Michał Czarnik (radca prawny zasiadający także w radzie nadzorczej KGHM) i Krzysztof Radomski (adwokat z Wrocławia, również w radzie państwowego Totalizatora Sportowego). W czerwcu tego roku dołączył do nich Janusz Kowalski (ekspert ds. energetycznych, analityk Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego), obecny wiceprezes PGNiG” - wymienia „Rz”.

ZOBACZ TEŻ: Nowoczesna ruszyła ze stroną Misiewicze.pl

Jak podaje nieoficjalnie dziennik, do nich wszystkich trafiło po 200 i 300 tys. zł. Pieniądze miał otrzymać nawet Kowalski, który w zeszłym roku nie przepracował w spółce ani jednego dnia. PGNiG odmówiło dziennikarzom „Rzeczpospolitej” udzielenia informacji, kto reprezentował firmę na walnym zgromadzeniu, które nagrody przyznało. Rzecznik PGNiG podkreśla jedynie, że wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami, które są stosowane „od wielu lat”. „Rz” wskazuje jednak, że to nieprawda, bo w przypadku zysku za rok 2014 r. nagrody otrzymali ci, którzy faktycznie za niego odpowiadali, mimo że w momencie ich przyznawania już nie pracowali w firmie. Kwestii wysokości nagród za zeszły rok PGNiG komentować nie chce, z samymi ich beneficjantami nie ma kontaktu. Jedynie Czarnik oświadczył, że, skoro nagrody przyznano, „wszystko musiało być zgodnie z prawem”.

AKTUALIZACJA: Już po publikacji niniejszego tekstu departament komunikacji PGNiG rozesłał do mediów oświadczenie, w którym dementuje informacje opublikowane przez „Rzeczpospolitą”. W dużym skrócie, spółka prostuje informację, jakoby o nagrodach w EuRoPol Gazie decydowały oddzielnie strona polska i rosyjska, bo każda decyzja wymaga jednomyślności obu stron. Z komunikatu jasno wynika, że nagrody zostały wypłacone z zysku, a nie za jego wypracowanie, a wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Poniżej możecie zapoznać się z pełnym komunikatem PGNiG:

1. EuRoPol Gaz S.A. jest miejscem, gdzie spotykają się interesy polskie i rosyjskie, a każda decyzja wymaga jednomyślności obu stron. EuRoPol Gaz S.A. nie jest spółką działającą na zasadach rynkowych. Jest to jedyna w Polsce spółka, w działalności której uwzględnione muszą być nie tylko przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych krajowych przepisów prawnych, ale także postanowienia aktów międzyrządowych. 29 października 2010 r. w polsko-rosyjskim protokole międzyrządowym - na żądanie strony rosyjskiej - roczny zysk netto EuRoPol Gaz S.A. został ustalony na poziomie 21 mln zł netto. Oznacza to, że kalkulacja taryfy przesyłowej na kolejne okresy będzie musiała uwzględniać różnice pomiędzy określonym w umowie międzyrządowej docelowym poziomem zysku, a faktycznym wynikiem spółki w danym roku.

2. Zysk naliczony netto EuRoPol Gaz S.A. za rok 2015 wyniósł 78,46 mln zł, natomiast za rok 2014 - 31,74 mln zł. Decyzja o podziale zysku EuRoPol Gaz S.A. należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. Każda decyzja podejmowana przez organy EuRoPol Gaz S.A. statutowo wymaga jednomyślności PGNiG S.A i rosyjskiego PSA Gazprom. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. podejmuje decyzje wspólnie lub nie podejmuje ich w ogóle. Zgodnie ze statutem PGNiG S.A. sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. wymaga zaopiniowania przez Radę Nadzorczą PGNiG S.A. Pełna ścieżka korporacyjna w PGNiG S.A. została więc zrealizowana.

3. Zarząd PGNiG S.A. w okresie grudzień 2015 - czerwiec 2016 r. skutecznie doprowadził do pełnej wymiany wszystkich dotychczasowych przedstawicieli strony polskiej w zarządach i radach nadzorczych spółek: EuRoPol Gaz S.A. i Gas-Trading S.A. Decyzje te spowodowane były jednoznacznie negatywną oceną ich dotychczasowej działalności. W efekcie po raz pierwszy w historii EuRoPol Gaz S.A., 5 z 9 członków Rady Nadzorczej tej spółki reprezentuje Grupę Kapitałową PGNiG S.A. Wymiana ostatniego 5 członka strony polskiej nastąpiła 21 czerwca 2016 r. i była spowodowana trwającą do dziś nagłą absencją chorobową poprzedniego przedstawiciela Gas-Trading S.A. w Radzie Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. Dzięki temu zachowano większość strony polskiej w Radzie Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A.

4. Nagrody, które otrzymali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A., mają dwojakie źródło – nagrody z zysku i nagrody specjalnej. Nagrody z zysku – a nie za wypracowany zysk – były przyznane osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. w dniu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. Natomiast nagrody specjalne przyznawane są proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w organach EuRoPol Gaz S.A. W związku z tym np. członkowie Rady Nadzorczej powołani przez PSA Gazprom, otrzymali nagrody za rok 2015 w pełnym wymiarze – czyli za cały rok. Natomiast członkowie Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. powołani przez PGNiG S.A. dnia 16 grudnia 2015 otrzymali nagrody za okres pełnienia funkcji w 2015 r. – to jest 15 dni. Ostatni członek Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. powołany 21 czerwca 2016 r. nie otrzymał nagrody specjalnej - ponieważ nie piastował funkcji w 2015 roku.

AKTUALIZACJA: Późnym popołudniem swoje oświadczenie w sprawie artykułu opublikowanego przez "Rzeczpospolitą"  przesłała też spółka EuRoPol Gaz S.A. Treść jest następująca:

1. Nieprawdą jest, że Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Europol Gaz s.a. otrzymali nagrody z zysku za 2015 rok w wysokości podanej w w/w artykule. Faktyczna wysokość nagród była zdecydowanie niższa.

2. Przypominamy, że Zarząd Europol Gaz S.A. składa się z 4 osób (2 Polaków i 2 Rosjan) a Rada Nadzorcza z 9 osób (5 Polaków i 4 Rosjan). Nagrody z zysku za 2015 rok otrzymali wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej a także wszyscy pracownicy Europol Gaz s.a. sprawujący swe funkcje w dniu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie (WZ) Europol Gaz s.a., do czego WZ miało prawo i podejmowało takie decyzje również w przeszłości.

3. WZ Europol Gaz s.a.. to nie jest jak podaje Rzeczpospolita "w praktyce PGNiG", ale podmiot, którego Akcjonariuszami są:  PGNiG S.A. (48%) , PAO Gazprom (48%), oraz Gas Trading S.A. (4%) Nie jest prawdą, że "o podziale nagród z zysku współwłaściciele decydują oddzielnie". Zgodnie z zapisami Statutu Europol Gaz s.a., decyzje na WZ muszą zapadać jednomyślnie lub nie podejmuje się ich w ogóle.

4. WZ Europol Gaz s.a. przeznaczyło ok.80 % zysku za rok 2015 na kapitał zapasowy. Spółka zgromadziła wystarczające zasoby finansowe do bezproblemowego realizowania swoich inwestycji.

5. Przychody Europol Gaz s.a z tytułu świadczonych usług pochodzą prawie w całości od rosyjskiego kontrahenta, a funkcjonowanie spółki praktycznie nie obciąża w żaden sposób polskiego podatnika, a przeciwnie generuje wpływy z różnego rodzaju podatków na rzecz Skarbu Państwa. Warto w tym miejscu przypomnieć również , że Porozumienie Międzyrządowe z  2010 roku ustaliło maksymalną wysokość zysku na poziomie 21 mln zł.Źródło: rp.pl, komunikat prasowy PGNiG, komunikat EuRoPol Gaz

autor: Piotr Osiński zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: