SuperBiz wiadomości Wyjeżdżasz na wakacje? Ubezpiecz mieszkanie!

Wyjeżdżasz na wakacje? Ubezpiecz mieszkanie!

09.07.2017, godz. 09:00
klucze, mieszkanie
foto: EAST NEWS

Włamanie, pożar, zalanie mieszkania czy inne nieszczęście i w jednej chwili możesz stracić dorobek całego życia. Jeśli chcesz spać spokojnie zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie mieszkania. W naszym poradniku podpowiadamy jak wybrać najlepszą polisę mieszkaniową i na co uważać, żeby nie mieć kłopotów z wypłatą odszkodowania.

W razie nieszczęścia ubezpieczenie mieszkania nie uchroni cię przed szkodą, ale choć częściowo zrekompensuje poniesione straty. Zakup polisy to stosunkowo niewielki wydatek, a może zdarzyć się niemal wszystko – włamanie, kradzież, pożar czy inna przykra niespodzianka. Żeby się przed tym uchronić, warto wykupić polisę ubezpieczeniową. Wprawdzie trochę kosztuje, ale z pewnością nie zrujnuje twego domowego budżetu, natomiast pozwoli ci spać spokojnie. Zazwyczaj są to polisy roczne, ale można też kupić ubezpieczenie na czas krótszy.

Zanim podpiszesz umowę
Planując ubezpieczenie mieszkania trzeba wziąć pod uwagę jego wielkość (nie warto zawyżać wartości lokalu, ponieważ składka będzie wyższa, a w razie nieszczęścia i tak dostaniesz tylko tyle ile wynosi wartość zniszczeń), wartość majątku w nim zgromadzonego oraz posiadane już zabezpieczenia. Zanim zdecydujesz się na konkretną firmę, powinieneś sprawdzić różne oferty, by wybrać tę, która będzie spełniać twoje oczekiwania w największym stopniu.
Przed podpisaniem umowy obowiązkowo dokładnie zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). W tym miejscu dowiesz się wszystkiego co najważniejsze: co ubezpieczasz, od czego, jakie s ą wymagania ubezpieczyciela w stosunku do twojego mieszkania, na jakie odszkodowanie w określonej sytuacji możesz liczyć, co musisz zrobić, aby je otrzymać, a w jakich przypadkach firma nie wypłaci ci ani złotówki oraz jakie są twoje prawa i obowiązki. Pamiętaj, że odszkodowanie dostaniesz tylko wtedy, gdy doszło do zdarzeń objętych twoją polisą, a ich listę znajdziesz właśnie ogólnych warunkach ubezpieczenia (dokument powinieneś dostać w momencie podpisywania umowy ubezpieczenia). Czytając OWU zwróć uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacje, w których firma nie ponosi odpowiedzialności.

Co możesz ubezpieczyć?
Praktycznie wszystko. Ubezpieczenie może obejmować zarówno tzw. substancję mieszkaniową, czyli mury jak i wyposażenie mieszkania. W mieszkaniu możesz ubezpieczyć tzw. elementy stałe, czyli przymocowane do ścian i podłogi (np. drzwi, okna, instalacje elektryczne, wbudowane urządzenia AGD czy pawlacze) oraz ruchomości (np. meble, komputer, wieża, pralka, lodówka ), ale także piwnicę komórkę lub garaż. Jeżeli jednak masz w domu cenne rzeczy (np. bibeloty, zbiory kolekcjonerskie, stare książki, biżuterię), zwykła polisa ich nie obejmie. Tego rodzaju rzeczy wymagają jednak dodatkowej polisy.
W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zakres jego obejmuje szkody powstałe na skutek:
* zdarzeń losowych (np. pożar, uderzenie pioruna zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie się ziemi),
* akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami,
* kradzieży z włamaniem i rabunku oraz zniszczenia związane z nimi,
* dewastacji,
* odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego ( w razie szkody ubezpieczyciel pokryje koszty np. zalania mieszkania sąsiadowi)

Najczęściej ubezpieczeniem nie są objęte:
*dokumenty, rękopisy, zbiory kolekcjonerskie, broń,
* metale szlachetne w sztabach i złomie, nie oprawione kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne,
* przedmioty służące działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej, i usługowej

Za co nie dostaniesz odszkodowania:
*skutki wojen, strajków, rozruchów, zamieszek, aktów terroryzmu,
* zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelnych instalacji wodno-kanalizacyjnych lub zalania przez np. nieszczelne lub niedomknięte okna, nieszczelny dach (chyba że ktoś inny odpowiada za ich stan techniczny),
*pleśń i zagrzybienie budynku,
* szkody górnicze,
* szkody wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa - twego lub mieszkających z tobą osób - nie licz na pieniądze za skradziony sprzęt, jeśli np. zostawiłaś otwarte drzwi
* przedmioty wartościowe (np. dzieła sztuki), jeżeli w mieszkaniu nikt nie mieszkał przez określony czas np. 3 miesiące,
* rzeczy na balkonie.

Ile kosztuje polisa?
Możesz indywidualnie określić kwotę, na którą chcesz ubezpieczyć mieszkanie, czyli sumę ubezpieczenia. Nie powinna ona jednak, z jednej strony przekraczać realnej wartości mieszkania, a z drugiej - nie powinna być niższa od rzeczywistej wartości ubezpieczanego mienia.
Cena polisy zależy od:
* wartości ubezpieczanego mienia - im wyższa wartość, tym droższa polisa
* przedmiotu ubezpieczenia - im więcej elementów mienia, tym droższa polisa
* wybranego zakresu ubezpieczenia - im większy zakres ochrony, tym droższa polisa (gdy chcesz się ubezpieczyć od kilku zagrożeń, zapłacisz więcej)
* poziomu zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych - zniżki za posiadane zabezpieczenia
* okresu umowy
* dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia - zniżki za bezszkodowość
* konstrukcji budynku - droższa polisa dla budynku o konstrukcji palnej
* twego miejsce zamieszkania - w dużym mieście jesteś bardziej narażony na kradzież niż na wsi
* położenie lokalu - w przypadku mieszkania na parterze i ostatnim piętrze stawka rośnie, bo są to miejsca łatwiej dostępne dla złodziei.

Jak obniżyć składkę za polisę?
Kupując polisę, możesz liczyć na różnego rodzaju zniżki. Zapłacisz mniej, gdy np. zamki i drzwi mają atesty, budynek jest monitorowany, kupujesz kolejną polisę u tego samego ubezpieczyciela albo wybierasz pakiet zamiast pojedynczego ubezpieczenia. Zniżki mogą się sumować, ale nie mogą przekroczyć maksymalnego limitu zapisanego w ogólnych warunkach ubezpieczenia (w zależności od towarzystwa wynosi 40–60 proc.). Przed podpisaniem umowy warto poprosić agenta ubezpieczeniowego, by sprawdził, czy mieszkanie jest zabezpieczone tak jak tego wymaga firma, bo jeżeli okaże się, że np. twoje drzwi nie mają wymaganego atestu, możesz nie otrzymać odszkodowania.

1. Nie ubezpieczaj się od wszystkiego, a tylko od tych ryzyk, które ci rzeczywiście mogą grozić (np. jeśli mieszkasz wysoko, nie potrzebujesz ubezpieczenia od powodzi)

2. Dobierz odpowiednią sumę ubezpieczenia - jeśli będzie zbyt niska, odszkodowanie nie pokryje strat, zbyt wysoka podwyższa składkę (by składka ubezpieczeniowa nie nadwyrężyła domowego budżetu. Kwota ubezpieczenia powinna wystarczyć na pokrycie kosztów związanych z przywróceniem mieszkania do stanu sprzed wypadku.

3. Korzystaj ze zniżek
Zapłacisz niższą składkę, jeśli:
* zainstalujesz alarm przeciwpożarowy lub dźwiękowo-świetlny,
* zamontujesz kraty, żaluzje lub szyby przeciwwłamaniowe
* zainstalujesz atestowane zamki i atestowane drzwi antywłamaniowe,
* mieszkasz na terenie strzeżonego osiedla,
* kontynuujesz ubezpieczenie mieszkaniowe lub masz inne ubezpieczenie (np. AC, OC samochodowe) w tej samej firmie
* płacisz za polisę z góry lub podpisujesz umowę na dłuższy okres,

4. Unikaj likwidacji małych szkód, bo to spowoduje podniesienie składki w przyszłości i pozbawi cię premii za bezszkodowość.

Na co uważać
* sprawdź jaki jest zakres ochrony,- co jest ubezpieczane, czy ochrona obejmuje także np. antenę satelitarną i rzeczy przechowywane np. na zabudowanym tarasie
* dowiedz się jakie są wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela - czyli w jakich sytuacjach nie wypłaci odszkodowania oraz do jakich kwot tę odpowiedzialność przyjmuje). Każda firma zastrzega, w jakich przypadkach nie wypłaca odszkodowania. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy poniosłaś szkodę na skutek własnego niedopatrzenia lub zaniedbania (np. mieszkanie zostało zalane, bo nie załatałeś dziury w dachu)
* zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń antykradzieżowych - rodzaj i ilość zabezpieczeń).
* sprawdź, jakie są tzw. limity odpowiedzialności czyli maksymalne możliwe do wypłaty odszkodowanie – np. jeżeli na sprzęt audio-wideo limit wynosi 50 proc., to znaczy, że odzyskasz tylko połowę wartości tego, co złodziej ukradł, choćby był on wart dużo więcej. Oczywiście możesz kupić polisę całkowicie bez lub z podwyższonymi limitami, ale zapłacisz za nią więcej.
* dowiedz się jakie są wyłączenia odpowiedzialności – każda firma zastrzega, w jakich przypadkach nie wypłaca odszkodowania. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy poniosłaś szkodę na skutek własnego niedopatrzenia lub zaniedbania (np. mieszkanie zostało zalane, bo nie załatałeś dziury w dachu)

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: