SuperBiz wiadomości Wzrosły emerytury i renty dla rolników

Wzrosły emerytury i renty dla rolników

28.06.2017, godz. 02:00
O tym rolnik wiedzieć powinien
foto: materiał prasowy

Od 1 marca 2017 r. zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty dla rolników wypłacane na dzień 28. lutego. Waloryzacja odbywała się na takich samych zasadach, jak w przypadku świadczeń wypłacanych przez inne organy emerytalno-rentowe. Co się zmieniło, jeśli chodzi o wysokość świadczenia?

Waloryzacja została przeprowadzona w marcu, a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie - w kwietniu (z wyrównaniem od marca 2017 r.), w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

- Bardzo dobrą wiadomością dla świadczeniobiorców jest fakt, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego waloryzuje emerytury i renty z urzędu (bez konieczności zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez osobę uprawnioną) - podkreśla prezes KRUS, Adam Wojciech Sekściński.

Kasa informuje o podwyższeniu świadczenia w formie decyzji - do każdego emeryta i rencisty została przesłana decyzja o zwaloryzowanej lub podwyższonej kwocie świadczenia.

Zobacz także: Już jutro ogłoszenie przetargu na ostatni odcinek A1 [INFOGRAFIKA]

 

Jak przeprowadzono waloryzację

W tym roku zastosowano waloryzację procentowo-kwotową, czyli waloryzację procentową z gwarantowaną minimalną podwyżką. Świadczenie wzrośnie o 0,44 proc. (wskaźnik waloryzacyjny wynosił 100,44 proc.), ale nie mniej niż o 10 zł. Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniosła mniej niż 10 zł, świadczenie zostało podwyższone o 10 zł. Natomiast jeżeli w wyniku podwyżki kwota emerytury lub renty rolniczej była nadal niższa od najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2017 r. jest to 1000 zł), to została ona podwyższona z urzędu do 1000 zł. Do kwoty tej nie zostały podwyższone:

- wcześniejsze emerytury rolnicze,

- emerytury częściowe,

- świadczenia, których wypłata została częściowo zawieszona lub zmniejszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

- emerytury i renty rolnicze pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekraczała kwotę najniższej emerytury pracowniczej (z wyłączeniem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną) oraz emerytury i renty uwzględniające okresy pracy za granicą.

Sprawdź również: Koniec z kosmicznymi cenami OC? Spadek kosztów się utrzymuje!

 

Dodatki też są wyższe

- Od 1 marca 2017 r. wzrosły również kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych przysługujących do emerytur i rent rolniczych - podkreśla prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński. Dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 209,59 zł, podobnie jak dodatek kombatancki i dodatek za tajne nauczanie. Dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji to kwota 314,39 zł, dodatek kompensacyjny wynosi obecnie 31,44 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej - 393,93 zł.

Od 1 marca wzrosła także do kwoty 209,59 zł wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom, górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Nie zmieniła się natomiast wysokość ryczałtu energetycznego (166,05 zł miesięcznie), zasiłku pogrzebowego (4 tys. zł), zasiłku macierzyńskiego (1000 zł miesięcznie) oraz wypłacanego z samofinansującego Funduszu Składkowego zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni) i jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej (700 zł za 1 proc. uszczerbku).

 

Źródło: /Super Express

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: