SuperBiz wiadomości Z gwiazdkami po lepszy kredyt

Z gwiazdkami po lepszy kredyt

30.05.2008, godz. 05:10
BIK
foto: Brak agencji
Chcesz wziąć nowy kredyt, lecz zastanawiasz się, czy bank lub SKOK ci go udzieli? Teraz w Biurze informacji Kredytowej możesz łatwo nie tylko sprawdzić historię spłat swoich dotychczasowych zobowiązań, ale i dowiedzieć się, jak jesteś oceniany jako kredytobiorca.

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, do której trafiają informacje z banków i SKOK-ów o kredytach zaciągniętych przez klientów. Dzięki temu BIK posiada bazę danych pozwalającą precyzyjnie określić historię kredytową prawie każdego Polaka (jakie brał kredyty, czy i jak je spłacał, czy nie zalega ze spłatą). Te informacje Biuro udostępnia bankom i SKOK-om (w formie raportów o konkretnych klientach) chcącym sprawdzić, czy zgłaszający się do nich klienci nie są już gdzieś zadłużeni i jak radzili sobie ze spłatą kredytów w przeszłości. Podobne raporty na swój temat mogą zamawiać także sami klienci. Wraz z raportami BIK udostępnia bankom oraz SKOK-om oceny punktowe, które wykorzystywane są w procesie podejmowania decyzji kredytowych. Od kwietnia br. także klienci mogą poznać swoją punktację jako kredytobiorców.

Ważny twój profil

Do wyliczania ocen punktowych wykorzystywana jest metoda o nazwie scoring. Dokonuje się tego na podstawie danych o kliencie. Ostateczna ocena punktowa jest sumą punktów uzyskanych przez niego za poszczególne elementy jego profilu(charakterystyki).Takim elementem może być np. największe zarejestrowane dotychczas opóźnienie w spłatach. Profil klienta porównuje się z profilem klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego klienta jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym lepszą ocenę punktową otrzyma. W ramach oceny punktowej naliczanej przez BIK można otrzymać od192 do 631 punktów. Średnia ocena wśród osób, których dane zgromadzone są w bazie BIK, wynosi około 522 punktów. Ocena taka oznacza, że prawdopodobieństwo pojawienia się w ciągu 12 miesięcy poważnych problemów w spłacie kredytów wynosi 2 proc. Inaczej mówiąc, w ciągu roku przestaną prawidłowo obsługiwać swoje zobowiązania.

Prawda w gwiazdkach

Dodatkowo określonym przedziałom punktowym odpowiada liczba gwiazdek (im więcej, tym lepiej, maksimum to 5 gwiazdek). Warto pamiętać, że przy ocenie punktowej– a co za tym idzie również przy przyznawaniu gwiazdek – branych jest pod uwagę wiele różnych czynników składających się na profil klienta. Oceny te całościowo pokazują bankom poziom ryzyka kredytowego, jaki wiąże się z danym klientem. I wcale nie musi on zależeć wyłącznie od tego, jak klient spłacał swoje dotychczasowe zobowiązania. Może się więc zdarzyć, że np. osoba spłacająca bez opóźnień jednocześnie 10 dużych kredytów  otrzyma małą liczbę gwiazdek ,bo co prawda jak dotąd jest klientem solidnym, ale z racji wysokiego poziomu swoich zobowiązań „ryzykownym” dla banków (istnieje duże ryzyko, że z jedenastym kredytem sobie już nie poradzi).Ocenie punktowej oraz interpretacji w postaci liczby gwiazdek towarzyszy obiektywny komentarz słowny. Wskazuje on, czy klient mieści się w przedziale powyżej czy poniżej średniej. Zamawiając raport wraz z oceną punktową na swój temat, otrzymuje on więc informację dotyczącą tego, jak jego sytuacja kredytowa prezentuje się na tle sytuacji innych klientów banków. Dzięki systemowi punktowemu dostajesz do ręki ważny dodatkowy argument w rozmowie z bankiem: wiesz, jaka jest twoja obiektywna,„rynkowa wartość” jako potencjalnego kredytobiorcy. To dobra podstawa np. do negocjacji warunków kredytu. Ocena punktowa pozwala też przyspieszyć proces wydawania decyzji kredytowej. Nie bez znaczenia jest też to, że umożliwia ona bankom i SKOK-om ograniczenie ryzyka, co może wpłynąć na obniżenie cen kredytów.

Zobacz jak to działa

Pan Kowalski nie miał dotychczas dużego doświadczenia z kredytami. Sam jeszcze nigdy żadnego nie zaciągnął. Poręczył jedynie swojemu szwagrowi kredyt na samochód. Pewnego dnia postanowił jednak kupić sobie na raty komputer. Wiedział, że banki bardzo niechętnie udzielają nowych kredytów osobom, które – nawet jako poręczyciele lub gwaranci –mają jakieś opóźnienia w spłatach swoich dotychczasowych kredytów. Dlatego udał się do Biura Obsługi Klienta BIK, gdzie złożył wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej. Z informacji, którą znalazł w swoim raporcie, wynikało, że jego szwagier prawidłowo obsługiwał swoje zobowiązanie. W części raportu dotyczącej oceny punktowej pan Kowalski przeczytał:„0B – Obliczenie oceny punktowej nie było możliwe, ponieważ według danych zgromadzonych w bazie BIK S.A. nie ma pan żadnego rachunku ani jako główny kredytobiorca, ani jako współkredytobiorca”. Pan Kowalski bez problemu otrzymał kredyt i kupił sobie komputer. Przez kilkanaście miesięcy terminowo spłacał kolejne raty kredytu, a gdy po pewnym czasie ponownie zamówił Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, poznał swoją ocenę punktową: otrzymał 534 punkty wraz z komentarzem„ocena powyżej średniej”. Ocena w raporcie podawana jest dodatkowo w postaci gwiazdek: pan Kowalski dostał aż  cztery z pięciu możliwych do uzyskania gwiazdek.3 W pewnym momencie pan Kowalski przestał niestety pilnować terminów spłaty kolejnych rat. W jego historii kredytowej pojawiły się nawet ponad trzymiesięczne zaległości. W końcu jednak zaległe raty zostały przez niego spłacone i dalej zobowiązanie było obsługiwane prawidłowo. Po upływie kolejnych kilku miesięcy pan Kowalski zaczął marzyć o własnym mieszkaniu. Aby je kupić, potrzebował oczywiście kredytu mieszkaniowego. Nie był pewien, jak będzie teraz postrzegany przez banki, więc znów zamówił Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej. Z otrzymanego pocztą raportu wynikało, że jego ocena punktowa znacznie spadła: obecnie wynosiła zaledwie 299 punktów i była opatrzona komentarzem „znacznie poniżej średniej”. Tym razem pan Kowalski dostał już tylko dwie z pięciu gwiazdek. Tak niska ocena punktowa oznacza bardzo niewielkie szanse na otrzymanie kredytu, o czym szybko przekonał się pan Kowalski: żaden bank nie zdecydował się udzielić mu kredytu mieszkaniowego. Warto pamiętać: negatywny wpływ zaległości na ocenę punktową maleje wraz z upływem czasu (o ile nie pojawiają się nowe opóźnienia w spłatach). Po trzech latach zaległość w ogóle przestaje obniżać ocenę punktową. Pan Kowalski będzie więc mógł po pewnym czasie otrzymać kredyt na wymarzone mieszkanie.

Na świecie też punktują


Swoje oceny punktowe mogą już poznać m.in.: Niemcy, Brytyjczycy, Amerykanie, Kanadyjczycy oraz mieszkańcy Hongkongu. Od kwietnia br. taka możliwość została stworzona również Polakom. W Stanach Zjednoczonych oceny punktowe (credit scores) są tak powszechnie wykorzystywane, że w sprzedaży pojawiły się tam T- -shirty, bluzy, fartuchy kuchenne itp. z żartobliwym napisem „I Am A Credit Score”. O wadze oceny punktowej w USA może również świadczyć to, że „przedsiębiorcze” osoby zaczęły oferować innym odpłatne przyłączenie do swoich rachunków o dobrej historii kredytowej w celu poprawienia przyłączającym się ocen punktowych. Kres takim praktykom położyła dopiero zmiana sposobu naliczania ocen punktowych. W polskich warunkach wspomniane praktyki nie przyniosłyby oczekiwanych wyników. Niemcy, oprócz ocen wiarygodności kredytowej, mogą poznać swoje branżowe oceny punktowe. Oceny te pozwalają zorientować się, jak jest się postrzeganym np. przez operatorów telefonii komórkowej lub przedsiębiorstwa sprzedaży wysyłkowej, które mogą uzależniać warunki świadczenia usług od wiarygodności danego klienta.

Pamiętaj

jeśli masz opóźnienia w spłacie swoich kredytów, im więcej jest takich kredytów, w których spłacie masz opóźnienia, im większa jest kwota, ze spłatą której się opóźniasz, im dłużej opóźniasz się ze spłatą kredytu, im mniej czasu upłynęło od twojego ostatnie go opóźnienia w spłacie, jeśli przekroczyłeś swój limit kredytowy, im bardziej przekroczyłeś swój limit kredytowy, im mniej czasu upłynęło od ostatniego przekroczenia twojego limitu kredytowego, – TYM NIŻSZA JEST TWOJA OCENA PUNKTOWA.

Jak otrzymać Raport

Należy wypełnić wniosek o udostępnienie Raportu PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, który dostępny jest w BOK lub poprzez łącze „Wypełnij wniosek” na stronie internetowej BIK (www.bik.pl). Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować i podpisać. Trzeba też uiścić opłatę w wysokości 35 zł na numer konta zgodny z wygenerowanym i dołączonym do wniosku wypełnionym formularzem przelewu/wpłaty. Do końca września obowiązuje promocja – opłata wynosi 30 zł. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w BOK, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–15.30, bądź wysłać listem poleconym na adres: Biuro Informacji Kredytowej SA, Biuro Obsługi Klienta, ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa, dopisek: „Zapytanie”. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej zostanie przygotowany bezpośrednio po złożeniu wniosku w BOK lub wyznaczony zostanie termin jego odbioru. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej można odebrać osobiście w BOK po okazaniu potwierdzenia dokonania opłaty. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej można również otrzymać listem poleconym na wskazany adres. Potwierdzenie opłaty powinno zawierać: numer konta, na które dokonano wpłaty, imię i nazwisko, adres zameldowania, w tytule wpłaty: nr PESEL wnioskodawcy z dopiskiem PLUS z IOP.

autor: "Super Express" zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: