SuperBiz wiadomości Załóż firmę z unijnym wsparciem

Załóż firmę z unijnym wsparciem

24.06.2016, godz. 09:52
Załóż firmę z unijnym wsparciem
foto: SHUTTERSTOCK

Dla osób, które mają pomysł na biznes, jest wiele możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Niejednokrotnie nie trzeba nawet składać wniosku, wystarczy przystąpić do uruchomionego już projektu.

Tak właśnie mogą postąpić osoby po 30. roku życia pozostające bez pracy, a chcące założyć własną firmę. Przewidziane są dla nich bezzwrotne dotacje lub pożyczki. Pieniądze pochodzą z Programów Regionalnych, dlatego zasady udzielania wsparcia i wymogi mogą się różnić w poszczególnych regionach kraju.

Na pomoc z tego rodzaju wsparcia liczyć mogą:

-kobiety,
-osoby z niepełnosprawnościami, np. ruchowymi,
-osoby pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy,
-osoby po 50. roku życia,
-osoby z maksymalnie ponadgimnazjalnym wykształceniem.

Ci, którzy nie mieli jeszcze 30. urodzin, a także chcą założyć firmę, pomoc dla siebie znajdą w „Inicjatywie dla Młodych", finansowanej z programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W obu przypadkach maksymalna wysokość dotacji to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (ogłaszanego przez GUS raz na kwartał), czyli obecnie dotacja wyniosłaby nawet ponad 25 tys. zł. Osoby, które skorzystają ze wsparcia, otrzymają także pomoc w postaci szkoleń przygotowujących do prowadzenia własnej firmy, doradztwa i pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych przez okres 12 miesięcy. By otrzymać wsparcie, trzeba zgłosić się do projektu, który znajdziemy na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wybieramy zakładkę „Znajdź dofinansowanie", a następnie kolejną zakładkę „Osoba fizyczna". Teraz zaznaczamy region, w którym mieszkamy, a wyszukiwarka pokaże listę dostępnych projektów.

BIZNES W POLSCE WSCHODNIEJ

Dla osób do 35. roku życia, które chcą spróbować swoich sił w innowacyjnym biznesie, a zamierzają działać w województwach podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim zorganizowano tzw. Platformy startowe dla nowych pomysłów. To specjalny program prowadzony m.in. przez parki naukowo-technologiczne, które gromadzą innowacyjne firmy i wspierają ich rozwój, czyli prowadzą ich inkubację. Nowo powstałe firmy dojrzewają tu do samodzielnego życia tak, jak noworodki w inkubatorach. Parki dysponują różnymi laboratoriami, pracowniami, w których powstawać mogą prototypy urządzeń, wzory produktów itp. To też miejsca, w których można liczyć po prostu na biurko i komputer z dostępem do internetu, szkolenia, opiekę i rozwijające towarzystwo innych zapaleńców. Platformy startowe otrzymują dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia. Zapewniają bezpłatny lokal na miejsce do pracy, darmową obsługę księgową, prawną i doradztwo podatkowe, ale także wsparcie ekspertów i mentorów, szkolenia czy dostęp do laboratoriów miejscowych uczelni. Okres ochrony świeżo powstałej firmy trwa do 10 miesięcy. Więcej informacji, jak skorzystać z pomocy, znajdziemy na stronie internetowej: platformystartowe.gov.pl.

Przyszły przedsiębiorca powinien wykorzystać ten okres na opracowanie innowacyjnego produktu lub usługi oraz modelu biznesowego. Mówiąc wprost: trzeba nakreślić sobie taki schemat działania, dzięki któremu nasz pomysł przyniesie nam pieniądze. Gdy zakończymy program przewidziany przez Platformę startową, a nasz pomysł na to, jak firma ma zarabiać, zostanie wysoko oceniony, będziemy mogli się starać o kolejne wsparcie – bezzwrotną dotację. Pieniądze pochodzą z Programu Polska Wschodnia. Pokryją koszty wejścia naszej firmy na rynek i początkową fazę jej działania. Pojedyncza firma może otrzymać do 800 tys. zł dotacji. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Udział dotacji w całości wydatków wynosi maksymalnie 85 proc., pozostałą kwotę musimy wyłożyć sami.

Do kosztów kwalifikowanych (czyli tych, na które może pójść dotacja) należy m.in. zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych i eksperckich, koszty patentów, licencji, know-how, surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji, udziału w targach wystawienniczych, pensje pracowników i wiele innych. Nabór wniosków jest prowadzony od 22 czerwca 2016 r. do 21 lipca 2017 r. Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie, korzystając ze strony: popw.parp.gov.pl. Jeśli wniosek przejdzie pozytywnie wstępną ocenę formalną, przedsiębiorca zostanie zaproszony na spotkanie z ekspertami. Będzie musiał zaprezentować swój pomysł i odpowiedzieć na pytania. Dopiero po takiej prezentacji wniosek zostanie ostatecznie oceniony.

INNOWACYJNE START-UPY

Przedsiębiorcy z całej Polski mogą się też starać o pieniądze z Programu Inteligentny Rozwój. Chodzi o nowo powstałe firmy tzw. start- -upy (od ang. „start up", czyli rozpocząć). Założeniem tego wsparcia jest zaangażowanie finansistów i ekspertów o dużym doświadczeniu biznesowym w wychwytywaniu ciekawych przedsięwzięć. Pieniądze bowiem popłyną do firm poprzez różnego rodzaju fundusze inwestujące w biznes, np. venture capital, seed capital. Na czym polega pomoc takiego funduszu? Jeśli uzna, że dany pomysł ma szansę wybić się na rynku, inwestuje w nowo powstałą firmę. Otacza ją także opieką, wspiera menedżerów w działaniu i planowaniu. Po określonym czasie (na ogół kilku latach) fundusz sprzedaje swoje udziały i dzięki temu notuje zysk. Na wsparcie tą drogą trzeba jeszcze poczekać, bo konkursy dla funduszy mają zostać ogłoszone dopiero w drugiej połowie tego roku. Więcej informacji znajdziemy na stronie poir.parp.gov.pl.

CENTRUM BIZNESOWYCH TALENTÓW

MILENA KULESZA, Białostocki Park Naukowo Technologiczny, kierownik jednej z trzech platform startowych – projektu „Hub of Talents"

Wokół naszej Platformy strtowej „Hub of Talents" utworzył się cały ekosystem start-upowy, ponieważ zrzeszamy ponad 50 podmiotów. Są to parki naukowo-technologiczne, uczelnie wyższe państwowe i niepubliczne, instytucje otoczenia biznesu, fundusze kapitałowe, aniołowie biznesu, duże przedsiębiorstwa i wiele innych. Platforma obejmuje swoim zasięgiem dwa województwa – podlaskie i warmińsko-mazurskie. Czekamy na osoby chętne, by założyć własną firmę. Muszą spełnić dwa wymogi – jednym jest wiek do 35. roku życia, a drugim innowacyjny pomysł, który nie był jeszcze przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Powinien to być pomysł innowacyjny na skalę krajową. To nie musi być naukowiec z wynalazkiem popartym badaniami. Może to być nowy produkt, usługa albo nowy sposób dotarcia do klienta czy dotarcie ze znanym już produktem lub usługą do nowej grupy klientów itd. Pomysł powinien być przemyślany. Będzie podlegał ocenie komisji – czy jest rzeczywiście innowacyjny, opłacalny, wykonalny czy znajdzie swoich odbiorców itp. Najlepsi pomysłodawcy wejdą do Platformy i zostaną przez nas otoczeni opieką inkubacji i doradztwa.
-

TU NAM POMOGĄ


Jeśli szukamy informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, informacji bezpłatnie udzielą nam konsultanci z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziemy na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: