SuperBiz wiadomości Zasiłki 2017: nowy tryb przyznawania, więcej uprawnionych

Zasiłki 2017: nowy tryb przyznawania, więcej uprawnionych

26.11.2016, godz. 21:23
Pieniądze banknoty
foto: FOTO SE

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne lub niezdolne do pracy, a także rodzicie niepełnosprawnych dzieci, którzy zrezygnowali z pracy, by móc się nimi zająć – to grupy, które mają skorzystać na zmianach w przepisach dotyczących zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej wchodzących w życie 1 stycznia 2017 r.

Listą zmian czekających nas w 2017 r. opublikowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku zasiłków i świadczeń resort za najważniejsze uznał:
- wprowadzenia zasiłku dla bezrobotnych lub świadczeń przedemerytalnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
- wprowadzenie zasiłku okresowego dla oczekujących na orzeczenie i zasiłek stałego wypłacanego wstecz po orzeczeniu,
- podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

1. Zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
Ta zmiana na sprawić, że opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali z pracy, by móc się nimi zająć, po ich śmierci nie będą zostawać bez środków do życia. Od 1 stycznia 2017 r. ma im przysługiwać zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne, ale uwaga – dopiero po spełnieniu określonych warunków.

Zobacz także: Płaca minimalna 2017: 2000 złotych miesięcznie lub 13 złotych za godzinę

Świadczenie przedemerytalne ma przysługiwać wtedy, gdy:
- opiekun pobierał świadczenie pielęgnacyjne, ewentualnie specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna nieprzerwanie co najmniej 365 dni przed datą śmierci podopiecznego,
- musi mieć ukończone 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i odpowiedni staż pracy (minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).
Z kolei zasiłek dla bezrobotnych ma przysługiwać, gdy:
- opiekun w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację przez co najmniej 365 dni musiał pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
Zarówno zasiłek, jak i świadczenie wypłacane opiekunom niepełnosprawnych będą tej samej wysokości, co zasiłki i świadczenia wypłacane pozostałym uprawnionym.

2. Zasiłek okresowy dla oczekujących na orzeczenie i zasiłek stały wypłacany wstecz po orzeczeniu.
Ta zmiana dotyczy trybu wypłacania zasiłków osobom, które:
- czekają na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- czekają na orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydawane przez ZUS.

TAK JEST W TEJ CHWILI
Osoby ubiegające się o zasiłek stały składają wniosek do pomocy społecznej, do którego muszą dołączyć jedno lub drugie orzeczenie. Zasiłek przysługuje im dopiero od momentu złożenia tego wniosku. Sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że ten rodzaj wsparcia powinie być im przyznawany od dnia stwierdzenia niepełnosprawności uniemożliwiającej podjęcie pracy. W obecnej sytuacji bowiem osoba, która straciła zdolność do wykonywania pracy, oczekując na orzeczenie teoretycznie może nie mieć środków do życia - a wsparcia i tak nie dostanie.

Czytaj: Kolejki do lekarzy są skandalicznie długie. Rekord wyniósł 4 lata

ZMIANY PO 1 STYCZNIA 2017 R. 
Nowe przepisy przewidują, że przy składaniu wniosku o zasiłek stały nie trzeba będzie mieć od razu jednego lub drugiego orzeczenia. Ośrodek pomocy społecznej przyjmie nasze dokumenty i przystąpi do sprawdzania, czy zasiłek nam się w ogóle należy. Trzeba bowiem pamiętać, że aby go otrzymać należy spełnić określone kryterium dochodowe (zarówno w tym, jak i w przyszłym roku wynosi ono 634 zł – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących lub 514 zł na osobę w gospodarstwie domowym).

W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia ubiegający się o zasiłek stały będzie mógł otrzymywać świadczenie w postaci zasiłku okresowego z urzędu, bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie. Również w tym przypadku nie można mieć dochodów wyższych niż 634 lub 514 zł miesięcznie.
Zasiłek okresowy jest niższy niż zasiłek stały. Dlatego, kiedy osoba ubiegająca się o zasiłek stały otrzyma orzeczenie i dostarczy go do ośrodka pomocy społecznej, otrzyma wyrównanie – liczone od dnia złożenia wniosku.

UWAGA!
Zmiany, o których mowa są na razie na etapie projektu. W tej chwili zajmuje się nim Sejm. Dokument ma jednak wejść w życie 1 stycznia 2017.

3.  1406 zł  - nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mają rodzice dzieci niepełnosprawnych (lub faktyczni opiekunowie takich dzieci, osoby będące dla nich rodziną zastępczą spokrewnioną inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny), które nie podjęły pracy lub zrezygnowały z niej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Uwaga! Niepełnosprawność osoby wymagającej opieki musiała powstać nie później niż do ukończenia przez nią 18. roku życia, ewentualnie, w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej – nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Czytaj również: Emerytury i renty 2017: zobacz, co zmieni się w przyszłym roku

Od 2014 r. wysokość tego świadczenia jest powiązana z wysokością płacy minimalnej ustalonej na dany rok (ale w wysokości netto). W 2016 r. świadczenie wynosi 1300 zł. W 2017 r., w związku z podniesieniem płacy minimalnej o 150 zł, rodzicie niepełnosprawnych dzieci otrzymywać będą 1406 zł miesięcznie.  

MK

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: