SuperBiz wiadomości ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ NA LATA

ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ NA LATA

18.05.2015, godz. 00:00
Zdrowie i sprawność na lata
foto: SHUTTERSTOCK

W dzisiejszych czasach musimy i chcemy być aktywni zawodowo możliwie najdłużej. Statystyczny Kowalski nie tylko później przejdzie na emeryturę, ale tez będzie cieszył się dłuższym życiem. Dlatego z pomocą Funduszy Europejskich maja powstawać rozwiązania, które pomogą nam zachować zdrowie i sprawność na lata.

Abyśmy mogli żyć długo, powinniśmy nie tylko dbać o swoje zdrowie, ale też mieć stały dostęp do profesjonalnych usług medycznych, rehabilitacji i wsparcia socjalnego. Zwłaszcza, gdy wykonywana praca naraża na szwank nasze zdrowie. Często jednak, zwłaszcza gdy nie mieszkamy w dużym mieście albo pracujemy w firmie, która nie zapewnia nam pakietu medycznego, mamy ograniczone możliwości. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 przewidują wsparcie na poprawę i systemu opiekuńczego. To sposób na to, abyśmy mieli łatwiejszy dostęp do profesjonalnych usług medycznych.

Przyszłość to kompleksowe leczenie

Ze środków unijnych mają być finansowane testy nowatorskich programów profilaktycznych. W przyszłości pomogą one w stworzeniu rozwiązań, dzięki którym pacjenci będą leczeni kompleksowo, a nie wycinkowo. Ponadto fundusze z Programu Wiedza Edukacja Rozwój ułatwią szpitalom i innym instytucjom leczniczym poprawę jakości świadczonej przez nie opieki zdrowotnej. Pieniądze z tego programu pójdą też na nowe rozwiązania technologiczne, np. organizację opieki koordynowanej. Dzięki temu poprawi się dostępność i jakość leczenia pacjentów. Znajdą się również zasoby na szkolenia dla osób zarządzających placówkami medycznymi.

Wsparcie zostanie również przyznane na to, by usługi medyczne były trafione, skoordynowane i efektywnie wykorzystane. Z kolei w programach regionalnych wsparcie zostanie przeznaczone na potrzeby konkretnych grup społecznych (w zależności od województwa potrzeby i priorytety będą trochę inne). Szczególna opieka obejmie tych, którzy do tej pory mieli do usług medycznych i rehabilitacyjnych ograniczony dostęp. Chodzi głównie o osoby, które skończyły 50 lat i mają problemy na rynku pracy, rodziny zagrożone biedą i wykluczeniem społecznym czy niepełnosprawni.

Zastrzyk energii i pieniędzy

Zarówno w programie Wiedza Edukacja Rozwój, jak programach regionalnych, znajdą się projekty obejmujące rehabilitację i profilaktykę. Mają być one skierowane głównie do tych grup osób, które ze względu na miejsce pracy czy jej charakter, szkodliwe warunki lub niebezpieczeństwo chorób zawodowych, mogą mieć problemy z zachowaniem aktywności. Każde województwo ma własny budżet i plany na jego zrealizowanie, więc różne obszary będą wspierane w różnym stopniu. Jednak priorytetem tych programów będzie utrzymanie nas w dobrym zdrowiu, byśmy mogli jak najdłużej być aktywni zawodowo.

Dodatkowo w programach regionalnych zarezerwowano pieniądze na wsparcie opiekuńcze i interwencję kryzysową. Dotacje wesprą więc działania zwiększające dostępność i jakość usług kierowanych do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Część tych środków zostanie również przeznaczona na stworzenie „parasola ochronnego" nad dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami nie radzącym sobie w życiu (nie tylko w kwestiach finansowych). Planowane są też całkiem nowe zadania, które mają umożliwić współpracę pomiędzy specjalistycznymi ośrodkami medycznymi, a lekarzami pierwszego kontaktu oraz szpitalami ogólnymi. Dzięki temu opieka medyczna stanie się kompleksowa, a my szybciej uzyskamy pomoc.

Pierwsze świetne pomysły juz są

Choć nabory wniosków jeszcze nie zostały ogłoszone, to w regionach są już pomysły na to, co można za unijne pieniądze zrobić. I tak na przykład w Małopolsce dużo uwagi i środków ma zostać przeznaczonych na wspieranie rehabilitacji i ochrony zdrowia pracowników, ale także na ich aktywizację zawodową. Duży nacisk kładzie się też na pomoc w tym zakresie dla rodzin ubogich zagrożonych bezrobociem albo wykluczeniem społecznym. Wspierane mają być osoby po pięćdziesiątce, które szukają pracy lub chcą ją zmienić. Szczególnie te, które pracują na stanowiskach obciążających zdrowie czy chcących się przekwalifikować.

Nie zabraknie również środków na służbę zdrowia. Województwo małopolskie zarezerwowało pieniądze na rozwój opieki długoterminowej prowadzonej poza szpitalami. Szanse na dofinansowanie mają instytucje i ośrodki, w których leczone są nowotwory, schorzenia psychiczne, a także choroby typowe dla wieku starczego, choroby układu krążenia, układu oddechowego i układu kostno-stawowo-mięśniowego.

Dojrzali do zmian

W Małopolsce pomyślano również o przedsiębiorcach, którzy utrzymają stanowiska dla pracowników w dojrzałym wieku – dla nich zostaną zorganizowane szkolenia dofinansowane z programu regionalnego. Otrzymają też pomoc we wdrożeniu „narzędzi zarządzania wiekiem". To różne szkolenia, doradztwo i pomoc w reorganizacji przedsiębiorstwa. Dzięki temu łatwiej będzie przystosować zarówno rynek pracy, jak i same firmy, nie tylko do utrzymywania,
ale też tworzenia stanowisk pracy dla osób dojrzałych. Osoby po 50. roku życia mają bowiem nie tylko siły witalne i potencjał, ale też zdolność do nabywania nowych umiejętności i dobre doświadczenie życiowe. Dzięki takim programom pracodawcy mają szansę docenić to i wykorzystać. Pamiętajmy jednak, że każde województwo ma własny program regionalny i może prowadzić inne działania. Jeśli chcemy dowiedzieć się jakie, zapytajmy w naszym okolicznym Punkcie Informacji Funduszy Europejskich.

WIEDZA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Jeśli szukamy aktualnych informacji na temat konkursów i dotacji albo mamy wątpliwości dotyczące Funduszy Europejskich, koniecznie odwiedźmy najbliższy Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich. Ich listę znajdziemy na pod adresem internetowym: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: