SuperBiz wiadomości Zmiany w 500 Plus. Senat poparł ustawę, która uszczelnia rządowy program

Zmiany w 500 Plus. Senat poparł ustawę, która uszczelnia rządowy program

15.07.2017, godz. 09:58
500 plus: 23,77 proc. dzieci otrzymuje świadczenie ze względu na kryterium dochodowe
foto: SHUTTERSTOCK

W nocy z piątku 14 lipca na sobotę 15 lipca odbyło się głosowanie Senatu nad ustawą dotyczącą zmian w programie "Rodzina 500 Plus". Senatorowie nie poparli poprawek, które zgłosiła opozycja, ale przyjęli projekt zatwierdzony wcześniej przez Sejm.

56 senatorów zagłosowało za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, 29 było przeciw. Ustawa w dużej mierze ma na celu walkę z patologiami, do których zaczęło dochodzić w związku z ubieganiem się o świadczenie wychowawcze przez rodziców, którym nie przysługiwała pomoc.

ZOBACZ: Zmiany w 500 Plus stały się faktem. Sejm przyjął ustawę

1. Rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał mieć rozwiązaną prawnie kwestię alimentów na rzecz dziecka, chyba że były partner czy partnerka nie żyje lub sąd odrzucił wniosek o alimenty. Jeżeli urzędnicy odkryją, że wnioskodawca nie wystąpił wcześniej o ustalenie obowiązku alimentacyjnego wobec byłego partnera czy partnerki, gmina będzie mogła wezwać rodzica ubiegającego się o 500 plus do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Złożenie wniosku o alimenty nie będzie wymagane, jeżeli jeden z rodziców zmarł, ojciec nie jest znany lub powództwo o alimenty zostało oddalone.

CZYTAJ: Zmiany w 500 Plus 2017. Czy nastąpią zmiany w rządowym programie?

2. Od 1 sierpnia będzie można wnioskować o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października. Ten sam termin będzie obowiązywał osoby, które ubiegają się o świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego. W przyszłym roku wnioski online będzie można zacząć składać jeszcze wcześniej, bo od 1 lipca.

3. Nie nastąpi planowana w 2015 r. podwyżka niektórych świadczeń rodzinnych o ok. 5-7 zł oraz wzrost kryteriów dochodowych, które uprawniają do świadczeń rodzinnych. Jak argumentuje resort rodziny, w międzyczasie sytuacja świadczeniobiorców poprawiła się, ponieważ pobierają oni świadczenia wychowawcze, więc podwyżka nie jest potrzebna.

4. Jeżeli rodzic rozwiąże umowę z pracodawcą, a następnie podpisze kolejną tak, aby spełnić warunki kryterium dochodowego, przez trzy miesiące nie będzie to traktowane jako utrata dochodów.

PATRZ: Zmiany w 500 Plus: waloryzacja założeń programu najwcześniej od 2019 roku

5. Jeżeli gmina uzna, że rodzic pobierający 500 plus nie mieszka w Polsce, będzie mogła wezwać go do osobistego złożenia wyjaśnień.

6. Wojewodowie przejmą kompetencje marszałków województwa w kwestii obsługi wniosków składanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

7. Łatwiej będzie założyć żłobek, ponieważ ustawa znosi wymóg posiadania przez żłobek dwóch oddzielnych sal. Nadal żłobek będzie miał obowiązek zapewnić dziecku miejsce na odpoczynek. Ponadto żłobki zostaną zwolnione z opłaty od nieruchomości.

ZOBACZ: Rafalska: „ojcem 500 Plus jest Jarosław Kaczyński”, a matką Beata Szydło

8. Mniej środków z budżetu państwa zostanie przeznaczonych na dofinansowanie zatrudnienia niani.

9. Do posiadania Karty Dużej Rodziny uprawnienia zyskają ci rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu trójkę dzieci.

Większość zmian wprowadzonych przez ustawę ma zacząć obowiązywać od 1 sierpnia, kilka - w 2018 i 2019 roku. Ustawa wprowadza zmiany w ustawach określających warunki wsparcia dla rodziców: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa powstała po przeglądzie systemów wsparcia rodzin, do którego przeprowadzenia MRPiPS zobligowała ustawa wprowadzająca program "Rodzina 500 plus".

Oprac. na podst. biznes.onet.pl, tvp.info, superbiz.se.pl

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: