SuperBiz wiadomości Zmiany w kodeksie pracy?

Zmiany w kodeksie pracy?

18.01.2017, godz. 14:12
Zmiany w podatku VAT
foto: SHUTTERSTOCK

Rząd pracuje nad projektem zmian w prawie dotyczącym relacji pracowników z pracodawcami. Odniósł się do poprawek w przepisach, proponowanych przez Radę Dialogu Społecznego.

Propozycje dotyczą dwóch kwestii:

1. wydłużenia do 21 dni czasu na odwołanie się pracownika do sądu pracy, jeśli nie zgadza się z wypowiedzeniem umowy o pracę, czy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia; taki sam termin Rada proponuje przy żądaniu nawiązania umowy o pracę;

2. nowych rozwiązań promujących alternatywne rozwiązywanie sporów pracowniczych, ze szczególnym naciskiem na mediacje.

Twórcy projektu zmian tak uzasadniali jego zasadność: "Głównym celem proponowanych rozwiązań jest promowanie mediacji jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów w sprawach z zakresu prawa pracy. Polega ona na przyznaniu pracowników równorzędnej pozycji w budowaniu relacji z pracodawcą."

Strona rządowa nie zaakceptowała postulatów z punktu 1, argumentując że podobne rozwiązania zostały wprowadzone od 1 stycznia. Natomiast drugie znalazło uznanie w oczach członków Rady Ministrów. "Minister rozwoju i finansów zaproponował, aby rozwiązania promujące alternatywne rozwiązywanie sporów pracowniczych uwzględnić w przygotowywanym projekcie ustawy o uproszczeniach dla przedsiębiorców, w prawie podatkowym i gospodarczym" - pisze PAP.

ZOBACZ TEŻ: [500 Plus] Minister pracy: W tym roku wydamy jeszcze więcej niż w zeszłym

W projekcie Rady zawarto rozszerzenie możliwości mediacji między pracodawcą, a pracownikiem i zdaniem autorów rozwiązania dałoby to możliwość polubownego rozwiązania sporów i odciążyłoby sądy. "Nie mogliśmy wprowadzić obowiązku tej mediacji. Ale pracodawca jest zobowiązany do poinformowania o tej możliwości pracownika. Myślę, że to nie jest duża zmiana, ale niesłychanie istotna. Wprowadza nowy mechanizm, pozasądowy" wyjaśniał Jacek Męcina, przewodniczący zespołu problemowego ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: