SuperBiz wiadomości [NOWE PRZEPISY] Zmiany w skarbówce dla przedsiębiorców

[NOWE PRZEPISY] Zmiany w skarbówce dla przedsiębiorców

23.02.2017, godz. 17:36
KAS administracja skarbowa dla przedsiębiorców
foto: SHUTTERSTOCK

Od 1 marca służby skarbowe i celne przechodza wielką rewolucję. Jak to wpłynie na przedsiębiorców?

Za 10 dni zakończy się okres przejściowy i skończy się dwuwładza w obrębie Krajowej Administracji Skarbowej. 1 marca znikną izby celne - te sprawy będziemy załatwiać w izbach administracji skarbowej. Znikają też urzędy celne i urzędy kontroli skarbowej, a pojawia się urząd celno-skarbowy.

W związku z tym, zmienia się właściwość niektórych urzędów. Od marca biznesmeni zamiast do urzędu celnego, będą się udawali do skarbowego w sprawach:

- wniosków o prowadzenie składu podatkowego;

- rejestrowania podatników akcyzy;

- przyjmowanie deklaracji podatku akcyzowego oraz wpłat kwoty należnego podatku;

- nabywanie bądź wysyłanie towarów akcyzowych;

- wyprowadzenie wyrobów z cudzego składu podatkowego.

Najbardziej bolesną zmianą będzie to, że od 1 marca nowa administracja celno-skarbowa nie będzie już zawiadamiać o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego. Eksperci nie są zgodni

- Trudno jednoznacznie ocenić nadchodzące zmiany. Z jednej strony kontrolowany przedsiębiorca będzie mógł skorygować deklarację w ciągu 14 dni od doręczenia upoważnienia do kontroli. Z drugiej zaś przestanie obowiązywać dotychczasowe rozwiązanie, zgodnie z którym podatnik mógł złożyć taką deklarację po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli i przed jej wszczęciem. Oznacza to, że od 1 marca podatnik będzie miał więcej czasu na korektę deklaracji na początkowym etapie postępowania. Jednocześnie nie będzie mógł przygotować się z wyprzedzeniem do zapowiedzianej kontroli. Zwiększy to skuteczność działań organów podatkowych – tłumaczy Agnieszka Tałasiewicz, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

ZOBACZ TEŻ: Prezes UOKiK bierze stronę frankowiczów!

Eksperci przypominają, że kierujący nowo powstałymi urzędami Naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie również:

- drugą instancją w sporach dotyczących prawa celnego;

- prowadzenie postępowań dotyczącym:

- niektórych wyrobów, m.in. spirytusowe, czy składników materiałów wybuchowych,

- zobowiązań wynikających z ustaw: o zwalczaniu narkomanii, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, czy ochronie zabytków i przyrody.

- Gdy ruszały prace nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, można było mieć wrażenie, że będziemy mieli do czynienia z aktem o charakterze czysto ustrojowym – na wzór dotychczasowej ustawy o izbach i urzędach skarbowych. Szybko stało się jednak jasne, że ustawodawca zafunduje nam coś więcej, zupełnie nową procedurę kontrolną. Z jednej strony można zrozumieć potrzebę nadania administracji skarbowej szerszych uprawnień, większej elastyczności działania przy kontroli działalności przestępczej. Jednak z drugiej zastanawia łatwość, z jaką odchodzi się od fundamentów, na których oparta była dotychczas relacja podatnik – organ podatkowy, czyli ordynacji podatkowej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czy przy okazji noweli wyważono właściwie interesy i fiskusa oraz podatników? Argument, że kontrola celno-skarbowa ma się koncentrować na najbardziej kryminalnych przypadkach wyłudzeń podatkowych może przekonywać Jednak nie jest oparty na treści ustawy (nie wskazano w niej na przykład przesłanek uzasadniających skorzystanie wobec podatnika z trybu kontroli celno-skarbowej, zamiast klasycznej kontroli podatkowej). Argument ten nie wynika również z dotychczasowej praktyki urzędów kontroli skarbowej, która w dużej mierze koncentrowała się na kontroli podmiotów prowadzących w pełni legalną działalność. A ta zasługuje na poszanowanie pełni praw przysługujących dziś przedsiębiorcom – uważa Michał Goj, dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: