SuperBiz wiadomości Zobacz, ile zarabiają więźniowie

Zobacz, ile zarabiają więźniowie

20.01.2016, godz. 14:36
Pieniądze
foto: SHUTTERSTOCK

Co trzeci osadzony pracuje. Nie każdy bierze za to pieniądze. Ale wielu otrzymuje pensję.

Ponad 10 tys. skazanych zatrudnionych jest odpłatnie, ok. 15 tys. pracuje za darmo.  Więźniowie pobierający pensję pracują za co najmniej  najniższą krajową – 1850 zł brutto. Przed sześcioma laty mogli pobierać jedynie połowę takiej minimalnej stawki.

Zobacz także: Miliardy złotych pójdą na więziennictwo

Należne skazanemu wynagrodzenie brutto podlega obowiązkowym potrąceniom. Dla skazanego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu przedstawia się to następująco: Po pierwsze jest to składka na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe) – 208,31, – zł. 10 proc. wynagrodzenia przekazywane jest na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, to kwota 185, - zł. 25 proc. wynagrodzenia przekazane zostaje na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, czyli 462,50, - zł. Od przypadającego wynagrodzenia odlicza się 133, - zł zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z uwzględnieniem miesięcznej ulgi podatkowej). Od pozostałego wynagrodzenia netto, czyli 861.19 - zł, do 40 proc. mogą stanowić zajęcia komornicze (np. alimenty).

W ten sposób egzekucji podlega kwota 344,48, - zł. Z pozostałej części wynagrodzenia 50 proc., ale nie więcej niż 4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przekazane zostaje na konto tzw. „akumulacji” czyli gromadzenie środków do przekazania skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego. Środki te odkłada się do kwoty jednego miesięcznego wynagrodzenia pracowników. Skazanemu do dyspozycji pozostaje kwota 360,90, - zł. W przypadku gdy skazany nie ma żadnych egzekucji (a to zdarza się rzadko) - otrzymuje kwotę 705,38, - zł.

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja osadzonych w najbliższym czasie może się zmienić. Jak informuje Centralny Zarząd Służby Więziennej, obecnie trwają prace Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej nad zmianą przepisów dotyczących zatrudnienia więźniów, m.in. nad jego rozszerzeniem i zwiększeniem kwot potrąceń od wynagrodzenia, także z uwzględnieniem pokrycia kosztów utrzymania podczas przebywania w zakładzie karnym.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: