SuperBiz wiadomości ZUS opóźnia przetarg na 135 mln zł. Kto na tym zyska?

ZUS opóźnia przetarg na 135 mln zł. Kto na tym zyska?

23.09.2016, godz. 17:16
ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS foto: Super Express

Od ponad trzech lat przeprowadzany jest przetarg na obsługę systemu informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłosiło się sześć firm, choć tylko jedna przedstawiła ofertę cenową. ZUS zwleka z podjęciem ostatecznej decyzji, a sprawa trafiła do sądu.

Dokładnie 29 stycznia 2013 r. rusza postępowanie przetargowe ZUS na "Rozbudowę i wdrożenie nowych funkcjonalności oraz utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowę i utrzymanie Centralnego Rejestru klientów Zakładu". Do tej pory usługi te świadczyła firma Asseco Poland.

Sąd rozstrzygnie o przetargu?

W poniedziałek 26 września odbędzie się w tej sprawie druga rozprawa przed sądem okręgowym w Warszawie. W razie unieważnienia przetargu, z "wolnej ręki" zlecenie na obsługę systemu otrzyma dotychczasowa usługodawca, czyli Asseco.

Sprawdź również: Największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce rozstrzygnięty

Na rozstrzygnięcie tej sprawy czeka też konsorcjum firm Atos Polska (członek Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej), BULL SAS i Betacom SA. Jako jedyni złożyli ofertę cenową na 120 mln zł. Od 4 miesięcy firma nie otrzymała odpowiedzi od ZUS, choć oferta Atos jest zgodna z szacowanym przez Zakład budżetem na realizację zadania (90 proc. budżetu). W rozmowie z Superbiz, przedstawiciele konsorcjum podkreślają, że utrzymują pełną gotowość do świadczenia tych usług. Dodają, że od decyzji sądu nie ma już odwołania na tym etapie.

Trudne początki
Blisko trzy lata temu ZUS wstrzymał kilka dużych przetargów na obsługę systemów informatycznych – w sprawę zaangażowane było CBA, zatrzymano 11 osób. Wiosną 2016 r. postępowanie zostało ponownie uruchomione, kiedy to firmy zakwalifikowane do przetargu otrzymały SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

Konkretną ofertę składa Atos i przetarg staje w miejscu. - Przedłużająca się procedura badania i oceny ofert mocno nas niepokoi. Chciałbym podkreślić, że w ramach tego postępowania wpłynęła tylko jedna oferta, która jest zgodna z budżetem zamawiającego, a od jej złożenia minęły już blisko 4 miesiące – przekonuje Michał Wigurski, wiceprezes firmy Atos Poland.

Asseco wyjaśnia, że nie przedstawili oferty, gdyż "po zapoznaniu się z SIWZ okazało się, że jest to dokument wadliwy i naruszający przepisy prawa". - Dlatego też Asseco skorzystało z przysługujących mu środków ochrony prawnej w celu zlikwidowania stanu wadliwości SIWZ – tłumaczy nam Ewa Kryj, rzecznik prasowy i PR Manager Asseco Poland. Firma podkreśla, że uwagi do SIWZ złożyli wszyscy uczestnicy postępowania, w tym dwa odwołania złożył także Atos.

Dodatkowo Asseco złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) zarzucając ZUS nieprawidłowości w SWIZ. - Tylko w ten sposób mogliśmy zlikwidować stan naruszenia prawa, jaki zaistniał w postępowaniu – dodaje Kryj. KIO odrzuca odwołanie, a rzeszowska firma składa skargę do warszawskiego sądu okręgowego.

Batalia sądowa
Pierwsza rozprawa odbyła się 31 sierpnia i nie przyniosła rozstrzygnięcia. Kolejna już 26 września. Atos zauważa, że pomimo procesu sądowego, ZUS nie musi zwlekać z podpisaniem umowy. - ZUS nie ma żadnego obowiązku wstrzymywania się z decyzją o wyborze. W postępowaniu przed KIO, ZUS zdecydowanie odparł wszystkie zarzuty Asseco i uzyskał naszym zdaniem zrozumiały i korzystny dla siebie wyrok – wyjaśnia Wigurski.

Czytaj też: Beata Szydło szukuje zmiany w rządzie? Kto straci stanowisko [SONDA]

Z kolei w Asseco usłyszeliśmy, że skarga została wniesiona przed upływem terminu na złożenie ofert i ZUS był uprawniony do przesunięcia terminu składania ofert. - Nie uczynił tego, tworząc tym samym nowe ryzyka związane z tokiem postępowania. Trzeba podkreślić, że na żadnym etapie postępowania, w tym także przed Sądem Okręgowym, Asseco nie składało wniosku o unieważnienie postępowania – mówi rzecznika firmy.

Asseco liczy na to, że "sąd nakaże zmienić SIWZ w takim zakresie, który umożliwi przygotowanie rzetelnej i zgodnej z SIWZ oferty w konkurencyjnym postępowaniu".

Podczas postępowania przed KIO zarzuty podnoszone przez Asseco uznane zostały przez KIO za – jak wyjawia Wigurski - błahe i dotyczyły nieścisłości w Opisie Przedmiotu Zamówienia. - Złożenie oferty przez Atos jest najlepszym dowodem na to, iż materiały przetargowe zostały przygotowane poprawnie. Działania prawne podejmowane przez Asseco są dozwolone prawem – niestety przedłużają postępowanie. Jeśli sąd unieważniłby postępowanie – byłoby się to w naszym przekonaniu z dużą szkodą dla ZUS i Skarbu Państwa – dodaje.

Politycy i ZUS milczą
Ryzyko unieważnienia przetargu sprawiłoby, że z wolnej ręki zlecono by usługi dotychczasowego dostawcy, czyli Asseco - przekonują przedstawiciele firmy Atos. Odmiennego zdania jest Asseco. - Stan faktyczny jest taki, że ZUS ma zawartych szereg wieloletnich umów dotyczących obsługi swoich systemów IT z największymi firmami na rynku polskim: Asseco Poland, Hewlett – Packard Enterprise Polska, IBM Polska, Sygnity, Capgemini, Atos. W efekcie, nie istnieje żaden powód, aby w wyniku unieważnienia postępowania na rozbudowę i rozwój systemu EPWD oraz budowę i utrzymanie CRKZ ZUS zlecił Asseco Poland obsługę tych systemów w trybie zamówienia z wolnej ręki - dowiadujemy się od firmy.

W sprawie przetargu interweniuje też Francusko-Polska Izba Gospodarcza, która wysłała pisma m.in. do przewodniczącego rady nadzorczej ZUS Marcina Zielenieckiego, prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej, szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej, przewodniczącego komisji finansów publicznych w Sejmie Jacka Sasina z PiS i do wielu innych parlamentarzystów.

Do sprawy lakonicznie odniosła się jedynie prezes ZUS, która odpowiedziała Izbie, że ZUS "podejmuje czynności na podstawie i w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa" i że działania ZUS „będą podejmowane zgodnie z powyższymi zasadami oraz zachowaniem najwyższej staranności i transparentności".

Zobacz koniecznie: Bezrobocie w sierpniu najniższe od 25 lat

Również Superbiz.pl wysłał do ZUS-u szczegółowe pytania w tej sprawie. Pomimo zapewnień biura prasowego (rzecznik przebywa na urlopie) i wielokrotnych prób kontaktu, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Kolejny etap batalii w niekończącym się przetargu, już 26 września na sali sądowej.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: