SuperBiz wiadomości Zwolniono Cię z pracy? Oto, co możesz zrobić

Zwolniono Cię z pracy? Oto, co możesz zrobić

17.04.2015, godz. 13:49
Pracownik praca biuro dokumenty teczki
foto: EAST NEWS

Bezprawnie zwolniono cię z pracy? Masz prawo szukać sprawiedliwości w sądzie pracy. Sąd może nakazać pracodawcy, żeby z powrotem przyjął cię do  pracy, może uznać wypowiedzenia za bezskuteczne lub przyznać ci odszkodowanie.

Bezprawnie zwolniono Cię z pracy? Odwołanie od wypowiedzenia musisz złożyć w ciągu 7 dni od dnia jego doręczenia, a gdy rozwiązano z tobą umowę o pracę bez wypowiedzenia lub umowa wygasła, masz na to 14 dni. Jeśli sąd ustali, że wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione lub bezprawne, a jeszcze nie upłynął termin wypowiedzenia, orzeka po prostu o bezskuteczności wypowiedzenia i  …  pracujesz dalej. Jeśli zaś twoja umowa o pracę została już rozwiązana (upłynął okres wypowiedzenia), możesz żądać przyjęcia cię z powrotem do pracy na poprzednich warunkach lub uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Zamiast tego, możesz również domagać się odszkodowania.

Odszkodowanie zamiast przywrócenia

Jeśli jednak sąd ustali, że twoje żądanie przyjęcia cię z powrotem do pracy lub uznania wypowiedzenia za bezskuteczne jest niemożliwe lub niecelowe, może zamiast tego nakazać wypłatę odszkodowania. Dzieje się tak  np. gdy sad uzna, że twój powrót do  pracy spowoduje tylko zaostrzenie konfliktu, który był przyczyną zwolnienia.

Zobacz także: Jak umorzyc składki ZUS?

Sąd orzeknie o odszkodowaniu zamiast przywróceniu do pracy także gdy twoja firma została zlikwidowana lub upadła albo nastąpiły zmiany organizacyjne, uniemożliwiające powrót do pracy. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy wypowiedzenia. Jeśli była to umowa na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, jednak nie więcej niż za 3 miesiące.

Masz prawo do wynagrodzenia

Jeśli wróciłeś do pracy po orzeczeniu sądu, pracodawca ma obowiązek podpisać z tobą nową umowę o pracę, ale na takich samych warunkach jak poprzednio (to znaczy na to samo stanowisko i z wcześniejszym wynagrodzeniem). Przysługuje ci też wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Nie więcej jednak niż za dwa miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił trzy miesiące - nie więcej niż za jeden miesiąc.

Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z tobą bezpodstawnie lub bezprawnie, a  brakowało ci nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, masz prawo do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy. Ta zasada dotyczy również pracownic w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego oraz pracowników - ojców korzystających z urlopu macierzyńskiego.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: