Polska wymiera. Nowe dane GUS pokazują niebezpieczny trend

2022-01-27 13:32

Według ostatniego spisu powszechnego w Polsce mieszka 38 179,8 tys. osób. Dla porównania w 1990 roku populacja Polski wynosiła 38,183 mln osób.

Jak podał GUS, według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 po-pulacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 179,8 tys. osób. Liczba ludności Polskibyła mniejsza o 0,9% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. Na terenie Polski zlokalizowanych było 15,2 mln mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła się o 12,6% w porównaniu ze spisem z 2011 r

- Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38179,8 tys. osób (48,5% populacji stanowili mężczyźni, a 51,5% kobiety). W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczbaludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 332 tys., tj. o 0,9%. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9%), a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8%). W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci - podał GUS.

Jak pisze GUS,  zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7% w 2011 r. do 18,2% w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4% w 2011 r. do 60,0% w 2021 r. Wyraźnie zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9% do 21,8%, tj. o prawie 5 p. proc.

- Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat - tłumaczy GUS.

Emeryci są WŚCIEKLI. 15. emerytura? Niech sobie DU** wsadzą!! | KOMENTERY

- Demografia to jeden z kluczowych kierunków działania polskiego rządu, a spis powszechny to jeden z najważniejszych instrumentów prowadzenia polityki, pomagający obiektywnie wyciągnać wnioski dotyczące polityki gospodarczej, inwestycyjnej i społecznej - powiedział cytowany przez PAP premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim inaugurującej III Kongres Demograficzny, że demografia to "jeden z absolutnie kluczowych kierunków działania rządu Rzeczypospolitej".

- "pis powszechny to jedno z najważniejszych narzędzi, instrumentów prowadzenia polityki, ponieważ pomaga w sposób maksymalnie obiektywny wyłonić wiele wniosków, od których potem zależy polityka gospodarcza, polityka inwestycyjna, społeczna czy w wielu innych obszarach - zauważył Morawiecki.

Sonda
Wziąłeś udział w spisie powszechnym?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze