Postojowe dla pracujących na umowy cywilnoprawne

2020-05-25 12:48 ŁT
ZUS postojowe
Autor: Pixabay.com ZUS postojowe

Pracujesz w oparciu o umowę cywilnoprawną? Ty także możesz pobierać świadczenie postojowe. Sprawdź, jakie jeszcze warunki musisz spełniać, by liczyć na to wsparcie w ramach, przyjętej przez rząd, tarczy antykryzysowej.

Świadczenie postojojowe przysługłuje nie tylko osobom prowadzącym działalność gospodarczą, ale także i tym, którzy wykonują pracę na podstawie umów agencyjnych, umów zleceń oraz innych umów o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło. Możesz otrzymać 2080 zł.

Jeśli jednak suma twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), świadczenie postojowe przysługuje ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Po to, by sięgnąć po taką formę wsparcia musisz spełniać konkrene warunki. Jakie?

- Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

- Musisz wykonywać umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.

- Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe ma nie przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

- Nie powinieneś posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Uwaga!

Świadczenie postojowe może być przyznane maksymalnie trzy razy. Jeśli występujesz o jego ponowną wypłatę, składasz oświadczenie, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejny raz możesz świadczenie postojowe otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Ważne!
Świadczenie postojowe jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Najnowsze