Ukraina. Hrywna

i

Autor: SHUTTERSTOCK Ukraina. Hrywna

Wojna w Ukrainie

Wojna niszczy gospodarkę i zdolności kredytowe Ukrainy. Grozi jej bankructwo?

2022-07-24 12:25

To, że Federacja Rosyjska, jej gospodarka i Siły Zbrojne, ponosi ogromne koszty/straty agresji na Ukrainę, to jedno. Martwić się trzeba tym, jeśli w tej wojnie stoi się pod stronie zaatakowanego państwa, że to samo (co najmniej) dotyczy Ukrainy. Sankcje i wojna sprawiły, że rosyjska gospodarka odnotowała 11 proc. spadku, natomiast ukraiński PKB spadnie w tym roku, w stosunku, do poziomu z 2021 r., o 45 proc. Wg kwietniowych szacunków Banku Światowego same straty materialne Ukrainy wynosiły ok. 60 mld USD. W maju oszacowano je na 105,5 mld USD.

Wojna niszczy gospodarkę Ukrainy

Skutki wojny dla Ukrainy są więc bolesne, a perspektywy zakończenia wojny mało optymistyczne. To potwierdza agencja ratingowa Fitch Ratings, która obniżyła wiarygodność kredytową (a więc i potencjał gospodarczy) Ukrainy do poziomu „C”. Terminem rating określa się ocenę ryzyka, jakie ponosi udzielający kredytu państwu, przedsiębiorstwu, bankowi, samorządowi itp. Im niższy, tym jest mniejsza możliwość spłaty zobowiązania. Dla porównania: Polska ma „A-”. To oznacza, że nasza gospodarka uznana jest za odporną „na zewnętrzne zdarzenia i rosnące wyzwania makroekonomiczne”. Wiosną Fitch obniżył rating długoterminowego zadłużenia Rosji w walucie obcej do „C” (z „B”). W komunikatach wówczas podano, że analitycy agencji uznali, że Rosji zagraża realnie bankructwo.

Obniżenie ratingu Ukrainy nastąpiło po tym, jak 20 lipca jej rząd wystąpił o zgodę na odroczenie spłaty zadłużenia zagranicznego o 24 miesiące. Fitch prognozuje, że ukraińska gospodarka skurczy się o 33 proc. w 2022 r., z płytkim ożywieniem na poziomie 4 proc. w 2023 r., ograniczoną trwającą wojną, która hamuje dostęp do portów morskich i uniemożliwia rozpoczęcie jakiejkolwiek odbudowy na dużą skalę… „Według stanu na 30 listopada 2021 r.  bezpośredni i gwarantowany przez państwo dług Ukrainy sięgał 2,558 bln hrywien, czyli 94,1 mld dol., z czego 1,496 bln hrywien, równowartość 55 mld dol. przypadało na zadłużenie zagraniczne, a 1,062 bln hrywien, czyli 39,1 mld dol. to zadłużenie wewnętrzne” – cytujemy za portalem obserwatorfinansowy.pl.

Express Biedrzyckiej - gen. Mieczysław Cieniuch: Bez pomocy Zachodu Ukraina przegra tę wojną

„Wygląda na to, że wojna będzie trwać długo (jeszcze - przyp. SE) w przyszłym roku, ze słabymi perspektywami jakiegokolwiek wynegocjowanego porozumienia politycznego. Rząd ukraiński, odzwierciedlając przytłaczającą krajową opinię publiczną, wydaje się mało prawdopodobne, aby scedował jakiekolwiek znaczne terytoria stracone na rzecz Rosji i oceniamy, że prezydent Putin będzie kontynuował dążenia do celu podważenia suwerennej niezależności państwa ukraińskiego, przy czym nie jest jasne, czy którakolwiek ze stron będzie dysponować wystarczającą przewagą militarną, aby zrealizować cele, co może skutkować długotrwałym konfliktem. Rosyjska taktyka wojskowa, która obejmuje masowe niszczenie infrastruktury fizycznej, skutkuje ogromnymi kosztami ekonomicznymi i ludzkimi” - zauważają eksperci Fitch.

Ta agencja publikuje ratingi, w których ocenia ponad 5,7 tys. instytucji finansowych, ponad 200 przedsiębiorstw oraz 100 państw. Jej siedziby znajdują się w Nowym Jorku i Londynie. Ma 51 biur na całym świecie. Jej ekspertyzy (jak paru innych równie renomowanych agencji ratingowych) mają istotny wpływ na funkcjonowanie najważniejszych instytucji finansowych w świecie i banków.

Sonda
Czy skorzystasz z wakacji kredytowych?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze