Zakład pogrzebowy

i

Autor: SHUTTERSTOCK Zakład pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy. Ile wynosi i jak go otrzymać?

2021-12-23 16:11

Wszystko drożeje w zastraszającym tempie. Pogrzeby nie są wyjątkiem. Każdy, kto musiał pochować bliskiego, wie, jak duże wydatki pociąga za sobą ten przykry obowiązek. Każdemu, kto pokrywa koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej w ZUS, przysługuje zasiłek pogrzebowy. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? W jakich sytuacjach można się o niego ubiegać? W jakiej jest wysokości? Co trzeba złożyć w ZUS? Wyjaśniamy.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje standardowo członkom rodziny, np. małżonkowi (nawet jeśli pozostawano w separacji orzeczonej wyrokiem sądu) rodzicom, dzieciom czy innym krewnym. W zależności kto pokrył koszty pogrzebu, zasiłek przysługiwać może także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego a nawet obcej osobie, która zapłaciła za pochówek zmarłego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
 10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Wysokość zasiłku zależy od tego, kto się o niego ubiega. Członkowie rodziny, niezależnie od poniesionych wydatków otrzymają 4000 zł. W innych przypadkach można wnioskować zgodnie z wysokością poniesionych kosztów, ale nie o więcej niż 4000 zł.

- W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu - informuje ZUS.

Morze łez na pogrzebie Angeliki spod Tarczyna. Została pochowana w trumnie z dziećmi

ZUS wymaga złożenia kilku dokumentów. TE dostarczyć trzeba w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu. W przypadku spóźnienia zasiłek nie będzie wypłacony. Wyjątkowe są sytuacje, kiedy ciało znaleziono po czasie, lub trzeba było zidentyfikować ciało zmarłego. Wtedy dokumenty można złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty pogrzebu.

Niezbędne dokumenty, to:

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
 • Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 • Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze