marsz 11 listopada

i

Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express; Shutterstock

Zwolnienie lekarskie

11 listopada na zwolnieniu chorobowym. Czy przysługuje dodatkowy dzień wolny?

2023-11-16 13:02

11 listopada w 2023 r. przypadał w sobotę, z tego powodu przysługuje dodatkowy dzień wolny. Co w przypadku osoby, która w sobotę 11 listopada była na zwolnieniu z powodów medycznych? Czy takiej osobie również przysługuje dodatkowy dzień wolny?

Święto w sobotę – co przewiduje przepis Kodeksu pracy?

W opisywanym zagadnieniu kluczową regulacją jest art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem:

„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Regulacja w tym przepisie przewiduje, że tygodniowy wymiar pracy liczony w godzinach obniża się o 8 godzin, jeśli święto wypada w sobotę. 11 listopada przypadający w sobotę spowodował, że osoba z 40-godzinnym wymiarem pracy w danym tygodniu uzyskała przywilej w postaci obniżenia wymiaru czasu pracy do 32 godzin.

Art. 130 Kodeksu pracy nie zawiera żadnego przepisu, który odbierałby dodatkowy dzień wolny z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim w sobotę. Z tego powodu osoba, które przebywała na zwolnieniu lekarskim w sobotę 11 listopada ma prawo do dodatkowego dnia wolnego, tak samo jak wszyscy pozostali.

Komu nie przysługuje dodatkowy dzień wolny za 11 listopada w sobotę?

Wspomniany przepis art. 130 Kodeksu pracy dotyczy umowy o pracę. Jednak przywileje określone w Kodeksie pracy nie mają zastosowania do tzw. umów śmieciowych (umowa - zlecenie lub umowa o dzieło) oraz do tzw. umów B2B (współpraca w oparciu o działalność gospodarczą).

Oznacza to, że osoby zatrudnione na umowie śmieciowej lub B2B nie mają prawa do dodatkowego dnia wolnego za sobotę 11 listopada. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy dana osoba przebywała tego dnia na zwolnieniu lekarskim.

Co w przypadku, gdy pracodawca nie chce dać dodatkowego dnia wolnego za sobotę 11 listopada?

Oddanie dodatkowego dnia wolnego za sobotę 11 listopada jest obowiązkiem pracodawcy, niezależnie od kwestii przebywania lub nieprzebywania tego dnia na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca, który nie oddaje dodatkowego dnia wolnego narusza regulacje Kodeksu pracy. W takim przypadku przysługuje prawo złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL

Pytanie 1 z 10
Do pobierania krwi używało się:
Służba zdrowia w PRL
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze