BANK KREDYT UMOWA FINANSE DORADCA

i

Autor: Shutterstock

Do kiedy składać wnioski o dotacje unijne dla rolników

2017-03-15 10:00

Rolnicy ubiegający się o pomoc z funduszy unijnych mogą już w marcu składać wnioski. Przedstawiamy ogłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Najważniejszym celem PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Na realizację tego programu zostanie przeznaczone ok. 13, 6 mld euro, w tym: ok. 8, 6 mld euro z budżetu UE i prawie 5 mld euro wkładu krajowego. W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych - Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne.

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) – marzec 2017 r.

Premie dla młodych rolników – kwiecień 2017 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór na operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) – czerwiec 2017 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarach A, B, C – czerwiec 2017 r.

Tworzenie grup i organizacji producentów – czerwiec 2017 oraz IV kwartał 2017 r.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – II kwartał 2017 r.

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – III kwartał 2017 r.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – III kwartał 2017 r.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) – marzec 2017 r.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (zakłady przetwórcze) – marzec 2017 r, oraz III kwartał 2017

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – nabór na operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) – czerwiec 2017 r.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (rolnicy) – czerwiec 2017 r.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze