Ponad 28 tys. zł zwrotu podatku. Błąd czy niespodzianka od fiskusa?

i

Autor: Materiały prasowe; Marek Zieliński/Super Express

Podatek PIT

Dostał 28 tys. zł zwrotu podatku! Niespodzianka od skarbówki czy błąd urzędnika?

2023-03-31 5:30

Polski Ład zaskoczył w tym roku podatników szeregiem zmian i nową pulą ulg podatkowych, co w wielu przypadkach przełożyło się na zaskakująco wysokie kwoty zwrotu podatków. Jeden z użytkowników aplikacji Pitbot dostał po złożeniu deklaracji podatkowej wyliczenie, zgodnie z którym ma otrzymać zwrot w wysokości niemal 28 600 zł! Jak to możliwe?

Zwrot podatku PIT 2022/2023

Jak donoszą przedstawiciele aplikacji Pitbot, która służy do rozliczania PIT w formie czatu ze sztuczną inteligencją, jeden z ich użytkowników może spodziewać się za 2022 rok wyjątkowo wysokiej kwoty zwrotu podatku. Przy zadeklarowanych przychodach w wysokości 162 991 zł, otrzyma on, zgodnie z szacunkami aplikacji, zwrot podatku opiewający na zawrotną sumę 28 568 zł.

– Wspomniany użytkownik skorzystał w swoim rozliczeniu z ulgi na powrót oraz ulg rodzinnych. Pierwsza z nich dotyczy osób, które w ostatnim roku podatkowym zmieniły rezydencję podatkową z zagranicznej na polską. W ramach ulg dla rodziców, uwzględniono ulgę 4+ oraz prorodzinną. Oznacza to zwolnienie podatkowe przychodów do 85 528 zł oraz zwrot podatku na każde dziecko. W przypadku czwórki pociech ulga wyniesie 6 924,12 zł oraz po 2700 zł na każde kolejne dziecko. W konkretnym, przytoczonym przykładzie nasz użytkownik posiada właśnie czwórkę dzieci – podsumowuje Maciej Wawrzyniak, współzałożyciel aplikacji PitBot.

Świadomość podatkowa popłaca

Przedstawiciele aplikacji Pitbot radzą, by świadomie podchodzić do rozliczeń podatkowych i zapoznać się z listą ulg, które nam przysługują. A w tym roku jest ona dość pokaźna. Skupia opcje dostępne zarówno dla osób zatrudnionych na etacie, umowie zleceniu czy o dzieło, jak i właścicieli firm. Poniżej wymieniamy benefity przysługujące osobom rozliczającym PIT-37:

Ulgi rodzinne:

 •         rozliczenie wspólnie z małżonkiem – znany od lat sposób, opłacalny szczególnie jeśli między małżonkami występują duże różnice dochodów, a jeden z małżonków wchodzi w drugi próg podatkowy,
 •         rozliczenie wspólnie z dorosłym dzieckiem – możliwość rozliczenia się samodzielnego rodzica wspólnie z pełnoletnim dzieckiem, o ile dochody dziecka nie przekraczają limitu,
 •         zwolnienie 4+ (dla rodzin wielodzietnych) – możliwość zwolnienia z podatku rodziców i opiekunów minimum czwórki dzieci, których dochody nie przekraczają 85 528 zł na opiekuna,
 •         ulga na dziecko – ulga podatkowa na każde dziecko,
 • Ulgi dla osób z niepełnosprawnością:
 •         ulga na leki – dla osób z niepełnosprawnością,
 •         ulga na sprzęt rehabilitacyjny – dla osób z niepełnosprawnościami, przysługuje w wysokości poniesionych wydatków,
 •         ulga na samochód dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – przysługuje w wysokości do 2 280 zł,

Pozostałe ulgi:

 •         zwolnienie dla nierezydentów – zwolnienie z podatku, jeśli dochody takiej osoby nie przekroczą limitu 85 528 zł,
 •         zwolnienie dla młodych (tzw. “ulga dla młodych”) – zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26 r.ż., pracujących na umowie o pracę lub zlecenie,
 •         zwolnienie dla emerytów – możliwość zwolnienia z podatku dla osób rezygnujących ze świadczenia emerytalnego, o ile dochody nie przekraczają 85 528 zł,
 •         ulga abolicyjna – za pracę zagranicą,
 •         ulga termomodernizacyjna – dla osób, które skorzystały w 2022 roku z usług termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
 •         ulga na zabytki – dla podatników będących właścicielami zabytku nieruchomego oraz ponoszą z tego tytułu wydatki,
 •         ulga na inwestycję w spółkę alternatywną – stanowi zachętę do inwestowania w przedsięwzięcia, których działanie wiąże się z dużym ryzykiem ekonomicznym,
 •         na składki na związki zawodowe – możliwość odliczenia składek na związki zawodowe do określonej kwoty,
 •         IKZE (konto emerytalne) – dla osób inwestujących w Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
 •         ulga na składki ZUS – możliwość odliczenia części składek ZUS,
 •         zwrot nienależnych świadczeń – dla osób, u których kwota dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń była wyższa od kwoty uzyskanego dochodu,
 •         ulga na internet – możliwość odliczenia kosztów lub części kosztów internetu,
 • ulga dla krwiodawców i dawców osocza – w celu jej uzyskania wymagane jest zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa

Darowizny:

 •      na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze,
 •      na kult,
 •      na organizacje pożytku publicznego,
 •      na cele edukacji zawodowej, na cele walki z COVID-19,
 •      tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe – możliwość odliczenia darowizny według zasad dotyczących konkretnego jej rodzaju,
Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski
Sonda
Czy czekasz na zwrot podatku za 2023 rok?
Listen on Spreaker.
Najnowsze