Dziedziczenie emerytur. Czy można dziedziczyć składki po zmarłym

2015-06-29 14:47

1 lutego 2014 r. przyniósł ze sobą kontrowersyjne zmiany w systemie emerytalnym. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. każdy z nas mógł zdecydować, czy jego składki emerytalne trafią w całości do ZUS-u, czy też częściowo pozostaną w OFE. Jako że wcześniej w razie śmierci ubezpieczonego jego składki zgromadzone w OFE można było dziedziczyć (a tych zgromadzonych w ZUS-ie nie), pojawiły się wątpliwości, jak ta sytuacja wygląda po zmianach. Okazuje się, że środki emerytalne po zmarłym można dziedziczyć. Wyjaśniamy, jak to się odbywa.

Zacznijmy od tego, co się zmieniło wraz z nowymi przepisami. Do ostatniego dnia stycznia 2014 r. było tak, że 3,1 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej było odprowadzane przez ZUS do OFE, a 4,2 proc. podstawy wymiaru składki było zapisywane przez ZUS na subkoncie. Czym jest to subkonto? Zostało ono wprowadzone w 2011 r. i to na nim ZUS zapisuje część środków ze składek emerytalnych ubezpieczonych. Jak wylicza się tę część? Stanowi ona obecnie 19,52 proc. wymiaru podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne. A podstawa składki jest różna w różnych przypadkach. Np. dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę podstawą jest kwota przychodu, a jeśli chodzi o zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia, jest to kwota zadeklarowana, ale nie niższa niż minimalne wynagrodzenie. Więcej o obliczaniu podstawy składki można przeczytać na stronie ZUS-u >>>

Jak dziedziczyć

Po zmianach z zeszłego roku 2,92 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej jest odprowadzane przez ZUS do wybranego przez nas OFE, a 4,38 proc. podstawy wymiaru jest zapisywane przez ZUS na subkoncie (w tym roku ta wartość wzrośnie do 4,89 proc.). Tak jest w wypadku, w którym ktoś zadeklarował, że chce pozostać w OFE. Jeśli tego nie zrobił, pełne 7,3 proc. zapisywane jest na wspomnianym ZUS-owskim subkoncie. To właśnie środki zgromadzone na nim (oraz w OFE) mogą być dziedziczone w razie śmierci uprawnionej do nich osoby. Jak wygląda proces takiego dziedziczenia opisujemy tutaj >>>

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze