Sposoby na wyższą emeryturę

i

Autor: W. Brytania

Dziedziczenie emerytur. Jak dzieli się dziedziczone składki

2015-06-29 14:50

Kwestie podziału środków w razie śmierci członka OFE reguluje Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z 1997 r. Podział tych środków zależny jest m.in. od stanu cywilnego zmarłej osoby. Członek OFE może też  wyznaczyć osobę która przejmie jego środki. Warto podkreślić, że takie same zasady dziedziczenia odnoszą się do środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS-ie.

Czym jest subkonto i co się zmieniło w zeszłym roku w kwestii składek emerytalnych, wyjaśniamy tutaj >>>
Powiedzieliśmy już, że składki emerytalne pozostałe po zmarłym w OFE lub w ZUS-ie można dziedziczyć. Przepisy jasno mówią, że „jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w OFE”. Warto zaznaczyć, że zakres transferu jest taki, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Co jeśli współmałżonek dziedziczący środki nie posiada konta w OFE? Fundusz, w którym gromadzono składki powinien mu takie konto otworzyć (jeśli środki były na subkoncie w ZUS-ie, trafiają na subkonto dziedziczącego współmałżonka).

Wyznaczanie beneficjentów

Co się dzieje z pozostałą połową pieniędzy? Trafiają one do osób wyznaczonych przez zmarłego ubezpieczonego. Osoby te, tzw. beneficjentów, wyznacza się, wybierając OFE. Jeśli zmarły członek OFE nie miał żony czy męża, wszystkie środki trafią do beneficjentów. W ich krąg może wchodzić dowolna osoba fizyczna, nawet jeśli nie jesteśmy z nią spokrewnieni (może być niepełnoletnia). Aby ktoś taki nie był zaskoczony, warto powiedzieć mu, że go wskazaliśmy oraz podać nazwę instytucji, w której gromadzimy składki. Wybranych beneficjentów można zmieniać oraz zaznaczyć, w jakiej części mają dziedziczyć nasze środki emerytalne. Jeśli tego nie zrobimy, otrzymają je po równo. Lista beneficjentów zgłaszana w OFE obowiązuje także, jeśli chodzi o środki zgromadzone na ZUS-owskich subkontach. W jakim terminie i formie można spodziewac się pieniędzy? O tym piszemy tutaj >>>

Źródło: Gazeta Wyborcza

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze