Farmy wiatrowe na Bałtyku dostaną wsparcie

2021-02-24 13:07 bl kn
wiatraki
Autor: archiwum se.pl

Poszukiwanie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii to jedno z najważniejszych wyzwań przed jakimi stają kraje całego świata. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się farmy wiatrowe, mające dobry wpływ na środowisko naturalne. Dzięki ostatnio przyjętej ustawie offshorowej wsparcie dostaną farmy wiatrowe na Bałtyku.

Farmy wiatrowe rozwiną Polskę

Rozwój farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim to jedna z największych inwestycji gospodarczych w Polsce i co ważne pozytywnie oceniana przez społeczeństwo. Aż 80 proc. z Polaków uważa, że energia pochodząca z morskich elektrowni wiatrowych korzystnie wpływa na walkę ze zmianami klimatu. Ich budowa będzie też ważna przy wychodzeniu z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Ożywi gospodarkę i stworzy do roku 2030 ok. 70 tys. miejsc pracy. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej ponad 100 polskich podmiotów może uczestniczyć w przygotowaniach, budowie i eksploatacji farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku. MFW mogą powstawać z udziałem polskich dostawców i przedsiębiorców technologii offshore. To również szansa rozwoju dla przemysłu stalowego oraz stoczniowego.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”

Polska musi zmienić swoją politykę energetyczną, dlatego rząd przyjął już uchwałę w tej sprawie. Rządowy dokument zakłada m.in. że już do 2030 r. co najmniej 23 proc. energii elektrycznej produkowanej m.in., w Polsce będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii (OZE), czyli energii ze słońca, wiatru czy wody. To pozwoli na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery o ok. 30 proc. Rząd chce też, by na morzu powstały farmy produkujące 5,9 GW energii, a w 2033 r. ma ruszyć pierwsza w Polce elektrownia jądrowa. Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane już będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne.

Morskie farmy wiatrowe w projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”

Ważne miejsce w projekcie zajmuje energia pozyskiwana z wiatru. Plany są bardzo ambitne, do roku 2040 planowane jest uruchomienie 5,9 GW mocy z morskich farm wiatrowych, ich łączna moc jest przewidywana w przedziale 8-11 GW. Farmy będą oddawane do użytku pomiędzy 2024 a 2033 rokiem. Okres funkcjonowania pojedynczej farmy to ok. 25 lat.

CZYTAJ TAKŻE: Coraz więcej odnawialnych źródeł energii w Polsce. PGE otwiera kolejne farmy wiatrowe [WIDEO]

Co zakłada ustawa offshorowa

Aby te ambitne założenia udało się zrealizować Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która umożliwi rozwój tej gałęzi sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ustawa przyjęta przez Sejm i Senat została podpisana przez prezydenta Dudę. To kolejny krok ku transformacji polskiej energetyki w kierunku źródeł nisko- i bezemisyjnych. Powstały regulacje pozwalające w pełni wykorzystać potencjał Morza Bałtyckiego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz ramy prawne które wesprą wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Głównymi elementami ustawy są:

  • dwufazowy system wsparcia,
  • usprawnienia w zakresie procedur administracyjnych,
  • zasady przyłączania wytwórców do sieci elektroenergetycznej,
  • rozporządzanie wyprowadzeniem mocy z morskich farm wiatrowych,
  • rozwój lokalnego łańcucha dostaw.

Ważne! Ze względu na skalę i specyfikę procesów inwestycyjnych offshore, okres wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w morskiej farmie wiatrowej wynosi 25 lat.

Jak wejść do systemu wsparcia dla farm z URE

Przedsiębiorcy chcący skorzystać ze wsparcia mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji. Mają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda – tj. różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą przedsiębiorcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Wsparcie będzie wypłacane na zasadzie kontraktu różnicowego. Przepisy ustawy wprowadzają dwustopniowy system wspierania wytwarzania energii elektrycznej:

  1. W pierwszym etapie przewiduje wsparcie dla farm wiatrowych o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW, które przyznawane będzie w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Skorzystanie ze wsparcia w ramach pierwszej fazy będzie możliwe tylko do końca czerwca 2021 roku, o ile wniosek o to wsparcie zostanie złożony do dnia 31 marca 2021 r.
  2. W następnych latach wsparcie będzie mogło zostać przyznane wyłącznie w formule konkurencyjnej tj. poprzez mechanizm aukcyjny. Przepisy przewidują możliwość organizacji aukcji w latach 2025-2028.

Uwaga! Informacje i szablony dokumentów, które ułatwią złożenie i rozpatrzenie stosownych wniosków znajdziesz na stronie internetowej URE - https://www.ure.gov.pl/

Najnowsze