Emeryci odzyskają pieniądze? Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

i

Autor: pixabay,pexels

Emerytury i renty

Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty?

2023-11-19 18:03

Dodatek pielęgnacyjny to niemal 300 zł gratisu do emerytury lub renty. Można się ubiegać o takie świadczenie, jeśli np. codzienne zakupy sprawiają trudność. O przyznaniu decyduje ZUS, w razie negatywnej decyzji można się odwołać.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie która ukończyła 75 lat lub osobie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji. Jednak to pojęcie nie oznacza niezdolności do wychodzenia z domu. Orzecznictwo sądów wskazuje, że o dodatek pielęgnacyjny może ubiegać się osoba, której codzienne czynności (np. zakupy) sprawiają trudności, pomimo że jest obiektywnie do nich zdolna.

Zgodnie z orzeczeniem sądu sygn. akt VIII U 2055/20

 „Sąd w całości podzielił utrwalone w judykaturze zapatrywania, że niezdolność do samodzielnej egzystencji występuje nawet wtedy, gdy osoba całkowicie niezdolna do pracy może wypełniać niektóre z elementarnych czynności życiowych we własnym zakresie (…) Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe, które wykazało, że występujące u wnioskodawcy schorzenia natury kardiologicznej w szczególności w postaci niewydolności serca z objawami w postaci bardzo małej wydolności fizycznej (…) stanowią o niezdolności do samodzielnej egzystencji”.

W powyższym stanie faktycznym osoba ubiegająca się o dodatek pielęgnacyjny mogła samodzielnie wykonywać codzienne czynności (np. zakupy) jednak wiązało się to ze znacznymi dolegliwościami spowodowanymi chorobami układu krążenia. Sąd uznał, że dodatek pielęgnacyjny przysługuje.

Szansa na dodatek pielęgnacyjny byłaby realna również w przypadku innych dolegliwości, które utrudniają codzienne czynności.

Jak wnioskować o dodatek pielęgnacyjny?

Decyzja o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego to zakres ZUS-u. Jeśli ktoś uważa, że przysługuje mu świadczenie, może się udać do dowolnej jednostki ZUS. Pozytywna decyzja oznacza gratisowe 294 zł w każdym miesiącu jako dodatek do emerytury/renty.

Jak się odwołać jeśli ZUS odmówił dodatku pielęgnacyjnego?

Jeśli decyzja ZUS-u jest negatywna, można się odwoływać w terminie miesiąca od doręczenia decyzji ZUS-u. Środek odwoławczy składa się w jednostce ZUS, która wydała negatywną decyzję. Przytoczone wcześniej orzeczenie dotyczyło przypadku, kiedy ZUS wydał decyzje negatywną, a postępowanie odwoławcze skończyło się sukcesem i przyznaniem dodatku.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz

Quiz PRL. Polskie radio w PRL. 10/10 zdobędzie tylko wierny słuchacz

Pytanie 1 z 10
Rycerze trzej, którzy zwalczali chuć, musieli knuć jak się pozbyć:
Programy radiowe w PRL
Najnowsze