Dłużnik

i

Autor: Shutterstock Dłużnik

Jakie prawa przysługują dłużnikowi

2018-11-26 13:24

Nadszedł termin spłaty kolejnej raty kredytu, a twój portfel świeci pustkami? Dostajesz kolejne wezwania do zapłaty, ściga cię firma windykacyjna, boisz się, że do twoich drzwi zapuka komornik? Niezależnie od okoliczności, które do tego doprowadziły, od razu zacznij działać, nie czekaj aż sytuacja wymknie się spod kontroli. Sprawdź, jakie prawa przysługują dłużnikowi?

Ile komornik może zabrać z emerytury i renty

Prawo chroni seniorów przed utratą całego świadczenia z powodu długów i różnych zobowiązań. Niezależnie od wielkości zadłużenia, emeryt czy rencista nie zostanie bez środków do życia. Mimo że nie spłacają zadłużenia, zawsze część emerytury lub renty jest wolna od egzekucji i potrąceń.

Zanim sprawa trafi do sądu i egzekucji komorniczej, wcześniej, na etapie polubownym, masz jeszcze szansę na wynegocjowanie korzystnych warunków spłaty długu. Ugoda to najprostszy i najszybszy sposób pozbycia się problemu zadłużenia. Dlatego skontaktuj się i spróbuj dogadać z wierzycielem. Jeśli jednak nie reagujesz na pisma i telefony lub ich nie odbierasz, firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu i zaczyna się postępowanie egzekucyjne.

Co może firma windykacyjna

Na wstępnym etapie windykacji możesz spodziewać się np. wezwań, pism ponaglających, e-maili i telefonów. Firma windykacyjna nie może też straszyć cię interwencją policji, sądu czy aresztem, jak również wpisywać na jakiekolwiek „czarne listy dłużników”.

Przede wszystkim nie ma prawa zająć twego majątku, konta czy wynagrodzenia ani stosować przymusu, bo do tego ma prawo tylko komornik. Dopóki dobrowolnie nie zgodzisz się uregulować należności, firma windykacyjna nie może - w żaden zgodny z prawem sposób - zmusić cię do zapłaty. Jeżeli odmawiasz spłąty, firmie windykacyjnej nie pozostaje nic innego jak oddać sprawę do sądu

Windykator nie ma prawa:

 • swoimi działaniami naruszać twoich dóbr osobistych,
 • żądać ujawnienia majątku,
 • naruszać przepisu o mirze domowym, nachodzić cię w mieszkaniu, nękać telefonami,
 • nagrywać rozmów, odbierać rzeczy,
 • zastraszać, wywierać presji czy nierzetelnie informować o konsekwencjach niespłacenia długu,
 • występować do ZUS czy innych urzędów z prośbą o ujawnienie źródeł majątku dłużników,
 • przetwarzać twoich danych osobowych,
 • udzielać informacji związanych z twoim długiem.

Co wolno komornikowi

Komornik na podstawie wyroku sądu z nadaną klauzulą wykonalności lub nakazu zapłaty ma prawo:

 • zająć i sprzedać ruchomości i nieruchomości stanowiące własność dłużnika,
 • zająć wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę,
 • zająć konta bankowe dłużnika,
 • ukarać cię grzywną, jeśli: - nie poinformujesz go o aktualnym miejscu zamieszkania czy o tym, że zmieniłeś pracę,- bez uzasadnienia odmawiasz składania wyjaśnień i nie udzielasz informacji, - nie zastosowałeś się do polecenia komornika, który kazał ci opuścić miejsce postępowania egzekucyjnego,
 • dać ci upomnienie,jeśli zachowujesz się niewłaściwe w czasie przeprowadzania postępowania egzekucyjnego,
 • nakazać ci opuszczenie miejsca postępowania egzekucyjnego,
 • zarządzić przymusowe otwarcie oraz przeszukanie mieszkania, a także ubrania, które masz na sobie,
 • Zastosować środki przymusu bezpośredniego w celu przełamania twego biernego lub czynnego oporu.

Co można potrącić bez zgody pracownika

Komornik może egzekwować długi z wynagrodzenia za pracę, jednak nie ma prawa zabrać całej pensji. Z wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę komornik może potrącić całą kwotę poza kwotą wolną od zajęcia.

W 2018 r. komornika obowiązują następujące zasady:

 • limit górny zajęcia komorniczego - do 50 proc. wynagrodzenia lub do 60 proc. wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,
 • konieczność pozostawienia osobie zadłużonej kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 2100 zł brutto, 1530 zł netto).  

Ważne !

Jeśli zarabiasz najniższą krajową, wówczas komornik nie zabierze z twojej pensji ani złotówki. Najniższe wynagrodzenie jest chronione i komornik nie może z niego egzekwować żadnych należności.

Potrącenia z umowy cywilnoprawnej

Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej może być zajęte przez komornika w całości. Przynajmniej w teorii, gdyż w praktyce możesz ochronić je przed tak drastycznym zajęciem. Musisz jednak udowodnić komornikowi, że umowa cywilnoprawna jest twoim jedynym źródłem utrzymania i jest regularnie przedłużana. Wtedy obowiązują takie same zasady egzekucji jak przy egzekucji wynagrodzenia z umowy o pracę.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze