Udko kurczaka, ziemniaczki, danie obiadowe

i

Autor: Eastnews

Kontrola Sanepidu. Jakie kary grożą restauratorom

2015-05-07 12:00

Zbliżający się okres letni to czas żniw dla właścicieli smażalni ryb, lodziarni, piwiarni czy restauracji. Zdarza się, że, chcąc zarobić na rzeszy wygłodniałych turystów, zapominają oni o przepisach sanitarnych. Wyjaśniamy, co grozi za ich nieprzestrzeganie.

Do kontroli miejsc, w których produkowana i sprzedawana jest żywność, uprawniona jest m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna zwana potocznie sanepidem. Choć są plany jej zastąpienia nową służbą – Państwową Inspekcją Weterynarii i Żywności – dopóki ta nie powstanie, przedsiębiorcy powinni spodziewać się kontroli inspektorów sanepidu.

Sanepid zapowiada wizyty

Obecnie przedsiębiorca nie musi już zgłaszać sanepidowi swojej firmy. Do 2013 r. miał taki obowiązek w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności. Teraz inspekcja sanitarna czerpie informacje o firmie z bazy REGON. Kiedy sanepid chce skontrolować przedsiębiorstwo, musi się zapowiedzieć i ustalić termin kontroli. Może się ona rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska wizyta inspektora sanepidu nie musi być zapowiedziana.

Zobacz również: Nachodzi Inspekcja Handlowa. na co uważać? [WIDEO]

Uprawnienia inspektorów

Inspektor sanitarny ma prawo żądać od przedsiębiorcy okazania dokumentów i udostępnienia wszystkich niezbędnych danych. Może pobierać próbki do badań oraz wchodzić m.in. do obiektów handlowych oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład. Kiedy w trakcie kontroli inspektor stwierdzi, że nie są przestrzegane określone przepisami wymagania higieniczne i zdrowotne, wydaje decyzję usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, wynikające z przeprowadzonej kontroli zakładu pracy inspektor wpisuje do książki kontroli, która musi posiadać każdy przedsiębiorca. Może też zastosować dużo poważniejsze sankcje, jeżeli uzna, że stwierdzone nieprawidłowości spowodowały bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Wówczas inspektor sanepidu ma prawo m.in. unieruchomić zakład pracy lub jego część.

SPIS WYBRANYCH KAR ZA ŁAMANIE PRZEPISÓW SANITARNYCH:

- grzywna do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za rok poprzedzający (obecnie będzie to grzywna do 81 tys. zł) grozi za:
a) utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności
b) prowadzenie działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością wbrew decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu zatwierdzenia zakładu lub wbrew decyzji o czasowym zawieszeniu działania lub zamknięciu całego lub części danego zakładu
c) wprowadzanie do obrotu jako żywność produktu niebędącego żywnością

Sprawdź koniecznie: Masz długi? Sprawdź, co wolno komornikowi?

- kto produkuje lub wprowadza do obrotu środek spożywczy zepsuty lub zafałszowany podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca dopuszcza się tego w stosunku do środków spożywczych o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 3

- kto produkuje lub wprowadza do obrotu środek spożywczy powszechnie spożywany szkodliwy dla zdrowia lub życia człowieka, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

- kto wprowadza do obrotu jako naturalną wodę mineralną wodę, która nie jest nią wg przepisów, podlega karze grzywny, którą wymierza się na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

- kto zatrudnia osoby, co do których stwierdzone zostały przeciwwskazania do wykonywania prac lub osoby nieposiadające orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac (czyli nieposiadające tzw. książeczki sanepidu) podlega karze grzywny, którą wymierza się na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Najnowsze