Mama sama sobie szefową

2015-03-06 1:00

Dobry pomysł i terminowe złożenie poprawnie wypełnionego wniosku to podstawa, jeśli chcemy ubiegać się o unijne fundusze na własny biznes. Ten zaś jest świetnym sposobem na powrót do aktywności zawodowej i spełnienie marzeń o byciu szefową dla samej siebie.

Pasja to klucz do sukcesu

Fundusze nie dyskryminują. Będą nawet specjalne działania we wszystkich programach regionalnych, które promują wyrównywanie kobietom szans na rynku pracy i powrót do aktywności zawodowej bez szkody dla naszych dzieci i rodziny. Jest to wiec świetny sposób i szansa, na zawodowe usamodzielnienie się. Własny biznes to idealny sposób, by móc pracować elastycznie i efektywnie (np. samemu ustalając sobie czas i miejsce wykonywania zadań) i zmienić hobby w zajecie przynoszące konkretne dochody.

 

Kto będzie mógł ubiegać sie środki z Funduszy Europejskich? Nie ma szczególnych ograniczeń, ale są grupy społeczne, które w wyścigu o dotacje do samo zatrudnienia i własnego biznesu, maja łatwiej. Zaliczają się do nich przede wszystkim młode osoby (mające nie więcej niż 29 lat), które nie uczą się i nie pracują, ale tez osoby, które skończyły „50" i są bez pracy. Kobiety nie są w „wyścigu" o fundusze dyskryminowane – wręcz przeciwnie. Na pieniądze „na start" będą mogły liczyć również osoby długotrwale bezrobotne, bez wykształcenia czy niepełnosprawne

Stop bezrobociu

Dzięki Funduszom Europejskim możemy walczyć z bezrobociem wybierając samo zatrudnienie albo tworząc nowe miejsca pracy dla innych. Programy zaprojektowane są tak, aby z efektów wydawania unijnych pieniędzy mogło korzystać jak najwięcej osób. Wsparcie z nich będą mogli otrzymać w szczególności ci, którzy na rynku pracy maja najtrudniej – np. rodzice małych dzieci (dzięki pieniądzom z Unii powstaje więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach), mieszkańcy województw i miejscowości, gdzie jest duże bezrobocie i zagrożenie ubóstwem, osoby w wieku przedemerytalnym.

Fundusze Europejskie będą pomagały nie tylko walczyć z bezrobociem poprzez lepsza edukacje czy tworzenie warunków do zaistnienia na rynku pracy, ale tez dając środki na tworzenie nowych „etatów" i firm. Dotacje i pożyczki będzie można pozyskać dla firmy, która dopiero planujemy założyć albo na rozwój i unowocześnienie tej, która prowadzimy już od jakiegoś czasu. Możliwości i rozwiązań będzie wiele. Żeby dostać dotacje trzeba będzie spisać swój pomysł, przygotować biznesplan i złożyć go wraz z poprawnie wypełnionym (to bardzo ważne!) wnioskiem o dofinansowanie w wyznaczonym terminie.

Tu ci pomogą

Gdzie, kiedy i z jakiego programu będziemy mogli skorzystać? Aktualne informacje znajdują sie na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl Bezpłatnych informacji udzielają tez konsultanci z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Lista Punktów i ich adresy również znajduje się na tej stronie!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

W poprzednich latach było wiele programów, z których mogliśmy skorzystać. Matki planujące wrócić na rynek pracy miały szanse sięgnąć po środki np. z Programu Kapitał Ludzki. Teraz, z puli na lata 2014-2020 będą finansowane nowe programy, które ułatwia nam powrót do pracy albo założenie własnej firmy. Najwięcej środków na przedsiębiorczość znajdzie się w Regionalnych Programach Operacyjnych, które w każdym województwie wyglądają trochę inaczej. Osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będą mogły liczyć zarówno na pożyczki jak i bezzwrotne dotacje. Na przykład w Regionalnym Programie Województwa Śląskiego na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach priorytetu „Praca na własny rachunek , przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych -mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" przewidziano 34,86 mln euro.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze