Pomoc dla rolników

i

Autor: materiały prasowe Pomoc dla rolników

Mniej formalności na budowie

2017-03-16 1:00

Dobre wieści dla właścicieli małych gospodarstw. Od 1 stycznia niektóre budynki gospodarcze można stawiać bez pozwolenia na budowę, a nawet bez zgłoszenia. Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadziła wiele ułatwień do prawa budowlanego.  

Zmiany w prawie ucieszą przede wszystkim rolników gospodarujących na małych obszarach, dla których budynki gospodarcze o powierzchni 35 m2 są wystarczające. Co bez pozwolenia, ale musimy zgłosić:

- budynki gospodarcze i garaże o powierzchni do 35 m2, ale na działkach innych niż w zabudowie zagrodowej oraz na działkach niezabudowanych, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
- wiaty o powierzchni do 35 m2 na działkach niezabudowanych,
- silosy na materiały sypkie (np. mieszanki paszowe, otręby) do 30 m3 i do 7 m wysokości.
Co bez zgłoszenia
- parterowe budynki gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę ogrodową w ramach istniejącej już działki siedliskowej o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy szerokości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
- suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2,
- wiaty o powierzchni do 50 m2 na działkach zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
- przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2,
- instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, klimatyzacyjne i telekomunikacyjne wewnątrz użytkowanego budynku.
zgłoszenie sprzeciwu

Znowelizowana ustawa skraca termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni. Jeśli urząd tego nie zrobi, możemy rozpoczynać budowę. Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy budynku może dokonać osoba, która ma prawo do dysponowania nieruchomością (nie trzeba być właścicielem, by zostać inwestorem). W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj, zakres i sposób wykonania robót, termin ich rozpoczęcia oraz dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową ze wskazaniem miejsca usytuowania robót. Urząd gminy (starostwo) może wydać nam przed upływem tego terminu zaświadczenie, że nie złoży żadnego sprzeciwu co do powstania budynku gospodarczego.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze