KOLEJKI LEKARZ ZUS SKLEP LOTNISKO

i

Autor: Shutterstock

Odszkodowania od linii lotniczych

2015-06-14 12:00

SpWysokość odszkodowania zależy od odległości do ostatniego portu, do którego przybędziesz spóźniony na skutek odmowy przyjęcia na pokład.

Jakie odszkodowanie

* 250 euro w przypadku rejsów do 1 500 km lub połowę tej sumy, gdy przewoźnik znajdzie rejs, który pozwoli ci dotrzeć do portu docelowego najwyżej 2 godziny później
* 400 euro w przypadku rejsów wewnątrz UE powyżej 1500 km  i między 1 500 a 3 500 km w przypadku rejsów poza UE lub połowę tej sumy, gdy przewoźnik znajdzie rejs, który pozwoli dotrzeć do portu docelowego najwyżej 3 godziny później
* 600 euro dla pozostałych rejsów lub połowę tej sumy, gdy przewoźnik zaproponuje ci rejs, który pozwoli dotrzeć do portu docelowego najwyżej 4 godziny później.
Gdy masz wykupiony bilet w niższej klasie a zabrakło tam miejsc, są natomiast miejsca w klasie wyższej, możesz lecieć wygodniej i  przewoźnik nie ma prawa żądać żadnych dopłat. Jeśli zdarzy się sytuacja odwrotna (przeniesienie z wyższej klasy do niższej), przysługuje ci odszkodowanie, płatne w ciągu 7 dni:
* 30 proc. ceny biletu (lot do 1 500 km)
* 50 proc. ceny biletu (lot wewnątrz UE powyżej 1 500 km i między 1 500 a  3 500 km w przypadku rejsów poza UE;
* 75 proc. ceny biletu w przypadku pozostałych rejsów.

Gdy lot został odwołany

Masz prawo do opieki przewoźnika, czyli wyżywienia, zakwaterowania, skorzystania z telefonu, faksu, maila. Jeśli rezygnujesz z lotu, możesz żądać zwrotu ceny biletu i bezpłatnego transportu do portu, z którego rozpoczynałeś podróż, pierwszym możliwym połączeniem. Jeśli przewoźnik mógł zapobiec odwołaniu lotu (podejmując działania w granicach zdrowego rozsądku), możesz żądać odszkodowania - takiego samego jak w przypadku odmowy przyjęcia na pokład z powodu braku miejsc - chyba, że przewoźnik uprzedzi cię o odwołaniu lotu odpowiednio wcześnie, informując jednocześnie o innych możliwościach podróży.
Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli przewoźnik poinformował o odwołaniu lotu:
* co najmniej 2-tygodnie wcześniej
* co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem i zaproponował inny lot rozpoczynający się nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym odlotem i kończący się nie później niż cztery godziny po zaplanowanym czasie przylotu
* w okresie krótszym niż 7-dniowe wyprzedzenie i zaproponował połączenie rozpoczynające się najpóźniej godzinę przed planowanym odlotem i kończące się najwyżej dwie godziny po planowanym czasie przylotu.

Gdy samolot jest spóźniony

Masz prawo do dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych, faksów lub maili i, jeśli to potrzebne, posiłków, noclegu w hotelu i transportu między hotelem a lotniskiem), jednak tylko wtedy gdy przewoźnik ma podstawy przewidywać opóźnienie lub opóźnienie jest większe niż:
* dwie godziny w przypadku rejsów do 1 500 km;
* trzy godziny w przypadku rejsów wewnątrz UE powyżej 1 500 km i między 1 500 a 3 500 km w przypadku rejsów poza UE;
* cztery godziny w przypadku pozostałych rejsów.
Jeśli lot jest opóźniony o więcej niż pięć godzin, masz prawo do zwrotu ceny biletu i bezpłatnego powrotu do portu, z którego rozpoczynałeś podróż, pierwszym możliwym połączeniem.

Gdy linie lotnicze zagubią bagaż

Gdy twój bagaż zostanie uszkodzony lub zaginie w podróży liniami lotniczymi z kraju UE do jakiegokolwiek portu na świecie, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie do wysokości 1 000 SDR (międzynarodowa jednostka, obecnie ok. 5 zł). Swoje żądanie powinieneś jednak zgłosić nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty odbioru uszkodzonego bagażu, a w przypadku bagażu opóźnionego - nie później niż 21 dni od daty jego odbioru. Jeśli bagaż zagubił inne linie lotnicze niż te, w których kupiłeś bilet, możesz wybrać, od których z nich chcesz żądać odszkodowania.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze