Pomoc dla rolników

i

Autor: materiały prasowe Pomoc dla rolników

Pomoc dla rolników

2017-03-16 1:00

Zarówno liczba, jak i kwota udzielonych w 2016 roku kredytów z pomocą finansową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sytuuje Grupę SGB na pierwszym miejscu wśród banków mających w swojej ofercie tego rodzaju produkty.

Producenci rolni, inwestując w rozwój swojej działalności, chętnie korzystali z proponowanej przez Banki Spółdzielcze SGB oferty kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania. Udział SGB pod względem liczby udzielonych kredytów z dopłatami ARiMR na poziomie 44,43 proc. i pod względem kwoty kredytów w wysokości 39,33 proc. potwierdza, że Banki SGB były najczęściej wybierane przez rolników szukających kredytowania dla prowadzonej przez siebie produkcji rolnej i są ekspertem w finansowaniu klientów AGRO.

Na co pożyczają rolnicy

Jako wsparcie rozwoju rolnictwa z wykorzystaniem pomocy publicznej stosowanej przez ARiMR w 2016 roku udzielane były kredyty z następujących linii kredytowych:

1. Inwestycyjne kredyty preferencyjne. Stanowią one 37,54 proc. łącznej liczby oraz 40,06 proc. wartości wszystkich inwestycyjnych kredytów z dopłatami ARiMR udzielonych w kraju. Potwierdza to dużą rolę SGB we wprowadzaniu innowacyjności w polskim rolnictwie.

2. Dużym zainteresowaniem wśród rolników w 2016 roku cieszyły się również kredyty obrotowe nieoprocentowane dla producentów rolnych (linia KO), dzięki którym producenci rolni czekający na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok mogli sfinansować koszty prowadzenia produkcji rolnej. W grupie SGB udzielono kredytów z linii KO aż 44,40 proc. producentów rolnych.

3. Klienci z sektora AGRO korzystają również z kredytów z dopłatami ARiMR dla eliminacji skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. susza, grad, ulewne deszcze), co jest możliwe dzięki liniom kredytów tzw. klęskowych. W 2016 roku 47,04 proc. producentów rolnych trafiło z tego powodu do Banków SGB.

Co jeszcze w ofercie

Poza wyżej wymienionymi liniami kredytów preferencyjnych w 2017 roku Banki Spółdzielcze SGB proponują kredyt z pomocą finansową ARiMR w formie dopłat do oprocentowania z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych (linia ZC), który to może być udzielany tylko do 30 kwietnia 2017 r. Linia kredytów ZC została uruchomiona jako pomoc dla producentów rolnych zajmujących się produkcją mleka, świń oraz owoców i warzyw, którzy posiadają zobowiązania cywilnoprawne podjęte w związku prowadzeniem jednej z tych gałęzi produkcji, z wyłączeniem zobowiązań na rzecz budżetu środków europejskich. Warunkami stawianymi podmiotom wnioskującym o kredyt z linii ZC są między innymi przychody niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do  30 kwietnia 2016 r. W przypadku kredytu z linii ZC bank spółdzielczy samodzielnie ustala okres kredytowania. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego, a oprocentowanie kredytu wynosi 1 proc. przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu i 2,5 proc. w kolejnych latach.

Jan Grzesiek,
prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie

W minionym roku odnotowaliśmy niesłabnące zainteresowanie kredytami rolniczymi, które w portfelu kredytowym na koniec 2016 roku stanowią ok. 30 proc.  Największym zainteresowaniem cieszą się jednak kredyty obrotowe na utrzymanie płynności finansowej gospodarstw rolniczych. Następne w kolejności są kredyty klęskowe i odnawialne w rachunku rolniczym. Kredytów na inwestycje jest najmniej z uwagi na nasycenie gospodarstw sprzętem i niepewność związaną z kierunkami rozwoju produkcji rolniczej. Największym atutem udzielanych przez nas kredytów rolniczych jest szybkość i sprawność w załatwianiu pożyczki oraz proponowane  warunki danego kredytu. Zachęcamy rolników do korzystania z tzw. pakietów usług rolniczych, np. AGRO w ramach tej oferty jest kredyt rolniczy, karty płatnicze i kredytowe, ubezpieczenia oraz oferty rabatowe, np. przy zakupie paliwa.

Marian Grzegorczyk,
prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze

W 2016 roku Bank Spółdzielczy w Przysusze udzielił 394 kredytów dla rolników, a łączna kwota wyniosła ponad 21 mln zł. Najczęściej dotyczyły zakupu niezbędnych środków obrotowych do produkcji rolnej, a w szczególności produkcji warzyw w tunelach. Na naszym terenie głównie produkowana jest papryka, kapusta pekińska, fasolka szparagowa, rabarbar i inne warzywa.

Bank Spółdzielczy w Przysusze cieszy się dobrą reputacją wśród rolników z terenu naszego działania (10 gmin), którzy ufają, że u nas zostaną rzetelnie obsłużeni. Rolników informujemy o naszych produktach i możliwości skorzystania z funduszy unijnych poprzez foldery reklamowe, ulotki, a przede wszystkim bezpośredni kontakt z naszymi pracownikami w jednostkach organizacyjnych Banku.

Najnowsze