Praca po godzinach

i

Autor: Shutterstock Praca po godzinach

Praca po godzinach. Czy szef musi płacić za nadgodziny

2015-05-31 17:00

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna, ale każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy. W dokumentacji powinna być odnotowana każda dodatkowa godzina ponad umówiony w umowie o pracę wymiar czasu pracy.

Masz prawo żądać okazania ewidencji, sprawdzać czy pracodawca rzetelnie ją prowadzi i uwzględnia wszystkie przepracowane nadgodziny. Gdy często pracujesz po godzinach, warto prowadzić własne zapiski dotyczące faktycznego czasu pracy. Dzięki temu będziesz mógł łatwiej zweryfikować zapisy prowadzone przez pracodawcę i dochodzić swych żądań w sądzie.

Gdy pracujesz na umowę o dzieło lub zlecenie

Nie przysługują ci wówczas takie same prawa jak pracownikowi na etacie. Jeśli twój zleceniodawca ci nie płaci, możesz tylko złożyć z powództwa cywilnego wniosek o wypłatę zaległych należności do sądu. Ale uwaga! jeśli wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę, to twoja umowa cywilnoprawna (zlecenie lub o dzieło) ma wszelkie cechy umowy o pracę i możesz wystąpić do sądu o ustalenie stosunku pracy albo  poprosić o interwencję PIP. Inspektor pracy podczas kontroli stwierdzi czy pracując na zlecenie powinieneś być zatrudniony na etacie. Może skierować do pracodawcy tzw. wystąpienie w tej sprawie albo skierować do sądu powództwo o ustalenie stosunku pracy.

Co robić gdy pracodawca nie płaci za pracę w nadgodzinach

* sprawdzaj ewidencję czasu pracy - czy jest prowadzona prawidłowo
* powiadom inspektora pracy - inspektor może skontrolować firmę także po godzinach i stwierdzić czy pracownicy pracują dodatkowo i czy ich praca jest rejestrowana
* złóż do sądu pracy pozew o zapłatę - jeżeli interwencja inspektora pracy nie odniosła skutku, protokół kontrolny PIP będzie ważnym dowodem w sprawie.

Najnowsze