ZOBACZ jak sfinansować minielektrownię wiatrową

2015-02-25 1:00

To dobra wiadomość dla zwolenników zielonej energii – będzie można uzyskać dofinansowanie unijne do niewielkiej elektrowni wiatrowej. Takie wsparcie przewidują Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata2014–2020.

Czerpiąc fundusze z RPO, można wybudować wiatrak, ale także przyłączyć go do sieci, czyli Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. RPO przewidują bowiem również wsparcie budowy lub modernizacji sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV).

ZOBACZ, JAK POWSTAJE PRĄD Z WIATRU

SPOSÓB FINANSOWANIA ENERGII Z WIATRU

Na dotacje, rzadziej pożyczki, mogą liczyć m.in. przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, samorządy lokalne, instytucje naukowe, szkoły wyższe i organizacje pozarządowe. By uzyskać dotację, musimy spełnić kilka warunków – liczy się ilość energii, jaką może wyprodukować nasz wiatrak (im więcej, tym lepiej, ale najwyżej 5 megawatów), niski koszt produkcji 1 megawata oraz fakt, że dzięki budowie wiatraka ograniczymy emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Przeszkodą do uzyskania dotacji może być zaś lokalizacja wiatraka na terenach objętych programem Natura 2000, o ile w grę wchodzi ochrona rzadkich gatunków ptaków lub zwierząt.

Bliższych informacji powinniśmy szukać na stronach internetowych urzędu marszałkowskiego w naszym województwie oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Tu także znajdziemy adresy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w których można uzyskać potrzebną pomoc.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze