szpital poznań, karetka

i

Autor: Przemysław Szyszka

Prawa pacjenta. Dla kogo darmowy transport sanitarny

2015-05-23 16:00

Pacjencie! Sprawdź, kiedy przysługuje Ci darmowy transport sanitarny.

Bezpłatny przejazd karetką do i ze szpitala przysługuje:
- osobom z schorzeniami narządu ruchu uniemożliwiającymi im korzystanie
z transportu publicznego (bez względu na schorzenie)
- gdy dla zachowania ciągłości leczenia jest konieczny natychmiastowy transport do/z szpitala

Transport częściowo płatny (60 proc.) przysługuje osobom wymagającym pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymagającym korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych w przypadku:
- chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
- chorób nowotworowych,
- chorób oczu,
- chorób przemiany materii,
- chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
- chorób skóry i tkanki podskórnej,
- chorób układu krążenia,
- chorób układu moczowo-płciowego,
- chorób układu nerwowego,
- chorób układu oddechowego,
- chorób układu ruchu,
- chorób układu trawiennego,
- chorób układu wydzielania wewnętrznego,
- chorób zakaźne i pasożytnicze,
- urazów i zatruć,
- wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji
chromosomowych,
UWAGA!
W innych przypadkach musisz za transport zapłacić.

Transport sanitarny „daleki” w POZ
W ramach POZ masz też prawo do tzw.  transportu „dalekiego” w następujących sytuacjach:
* kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej za granicą, a twój stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala  nie pozwala na samodzielny powrót do domu (transport od granicy Polski do twego miejsca zamieszkania)
* kiedy z przyczyn losowych pacjent musiałeś skorzystać z pomocy
medycznej w zagranicznym szpitalu, ale konieczna jest  kontynuacja leczenia
w kraju (transport od granicy Polski do szpitala, który jest położony najbliżej twego domu i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia)
* kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie musisz skorzystać z pomocy
konkretnej poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania pacjenta o więcej niż 120 km „tam i z powrotem”, a ogólny stan twego zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni (transport z miejsca zamieszkania do najbliższej poradni i z powrotem)
* kiedy ze względów medycznych musisz korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, do których odległość z twego miejsca zamieszkania  przekracza 120 km „tam i z powrotem”, a ogólny stan zdrowia nie pozwala ci na samodzielny dojazd do poradni (transport  od twego domu do poradni i z powrotem).
Aby skorzystać z transportu sanitarnego „dalekiego”, musisz złożyć wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego należysz.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze