Rewolucja śmieciowa

2020-04-30 7:15

Od początku 2020 roku zmieniły się zasady segregacji śmieci oraz opłaty za ich wywóz. Teraz każdy musi dzielić odpady na 5 frakcji. Za niedostosowanie się do nich możemy słono zapłacić. Podpowiadamy zatem jak wyrzucać śmieci, żeby za błędy nie płacić.

Tak zwana „rewolucja śmieciowa” jest efektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i dotyczy wszystkich samorządów w kraju. Na terenie całego kraju obowiązują jednolite zasady segregacji odpadów oraz obowiązek zbierania śmieci w sposób selektywny. Jednakowa jest też kolorystyka pojemników na śmieci i ich oznaczenie. Zgodnie z przepisami śmieci segregujemy do pięciu różnych pojemników: niebieskiego – papier,  zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa sztuczne, brązowego – odpadki bio oraz czarnego – na odpady zmieszane.

Uwaga! Do pojemników nie wolno wyrzucać elektrośmieci. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktów zbiórki funkcjonujących na terenie gminy.

Opłaty za wywóz śmieci

Nowa ustawa śmieciowa zaostrzyła przepisy, dając wybór: segregujemy śmieci i płacimy mniej lub nie segregujemy i płacimy dużo więcej. Ile? To zależy od decyzji samorządu (rady miasta lub gminy). Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym gminę. Gmina może ukarać brak selektywnego zbierania odpadów zwielokrotnioną opłatą za odbiór śmieci nałożoną na mieszkańców. Ustawa wprowadza również rozwiązania pozwalające na obniżenie opłat śmieciowych przez samorządy. Te mogą zrekompensować mniejsze przychody ze środków pochodzących ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.

Czytaj Super Express bez wychodzenia z domu. Kup bezpiecznie Super Express KLIKNIJ tutaj 

Super Biznes 29 IV
Najnowsze