Sprawdź, kiedy przedawnią się Twoje długi

2015-04-16 10:00
Nie wiesz jak spłacić długi?
Autor: materiały promocyjne

Twoje długi nie wiszą ci nad głowa przez całe życie, bo w polskim prawie istnieje instytucja przedawnienia. Polega ona na tym, że po upływie określonych terminów dłużnik może odmówić zapłaty.

Dla większości długów termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Są jednak przepisy szczególne, które wyznaczają inne terminy przedawnienia zobowiązań. Wszystko zależy od tego komu jesteśmy winni pieniądze.

Po jakim czasie nie musisz zwracać długu za:

* zobowiązania z umowy kredytu czy pożyczki – 3 lata licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę
* debet na koncie – 2 lata - dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego ( z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych), termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której  należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia
* zadłużenie na karcie kredytowej – 3 lata
* usługi telekomunikacyjne – 2 lata od ostatniego dnia wyznaczonego terminu zapłaty
* zobowiązania podatkowe – termin przedawnienia zależy od  tego, w jaki sposób zobowiązanie to powstało
- 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku -  w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)
- 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy  (np. podatek od nieruchomości)
* roszczenia z umowy ubezpieczeniowej – 3 lata
* mandat drogowy - 3 lata od dnia uprawomocnienia się mandatu (dotyczy mandatów kredytowych)
* mandaty za jazdę bez biletu – pociągiem lub komunikacją miejską – rok od ostatniego wyznaczonego terminu zapłaty
* należności wobec ZUS z tytułu składek – 10 lat
* roszczenia o świadczenia alimentacyjne – 3 lata
* roszczenia z umowy sprzedaży – 2 lata
* zadłużenie z tytułu czynszu – 3 lata od ostatniego dnia wyznaczonego terminu zapłaty
* roszczenia z umowy o pracę – 3 lata od dnia , w którym pracodawca powinien ci zapłacić
* roszczenia z umowy o dzieło – 2 lata od dnia oddania dzieła

Uwaga! Kodeks cywilny przewiduje sytuacje, w których bieg przedawnienia może zostać przerwany. Jeżeli np. poprosisz bank o umorzenie odsetek czy rozłożenie zaległości na niższe raty, tym samym przyznasz się, że masz wobec banku dług i od tego momentu bieg przedawnienia  rozpoczyna się na nowo. Tak samo – gdy wierzyciel wniesie sprawę do sądu. Takie pismo może być potraktowane jako uznanie długu.
Ważne! Sąd nie uwzględnia terminu przedawnienia z urzędu.

Po upływie terminu przedawnienia dług nie może być przymusowo wyegzekwowany np. przed sądem.  Jeżeli w takiej sytuacji wierzyciel wniesie jednak do sądu powództwo, w którym domagać się będzie spłaty długu, możesz powołać się na zarzut przedawnienia i sąd oddali pozew. Sąd nie zrobi jednak tego automatycznie , sam musisz zgłosić zarzut przedawnienia, inaczej sąd rozpatrzy pozew wierzyciela tak jakby przedawnienie nie nastąpiło.  Jeśli jednak spłacisz dług, a potem okaże się, że nie musiałeś tego robić, bo nastąpiło przedawnienie, nie możesz żądać zwrotu pieniędzy.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze