Urlop na żądanie

i

Autor: Getty images

Urlopy

Urlop na żądanie. Nie popełnij tego błędu!

2023-11-13 4:04

Urlop na żądanie umożliwia wzięcie wolnego w nagłych wypadkach bez jakichkolwiek tłumaczeń. Pracodawca, poza wyjątkowymi przypadkami, nie może odmówić. Jednak urlop na żądanie musi być zgłoszony prawidłowo, aby wzięcie wolnego było skuteczne.

Urlop na żądanie – jak zgłosić? Ile dni przysługuje?

Forma zgłoszenia urlopu na żądanie nie jest określona w Kodeksie pracy. Z tego powodu każdy sposób (również sms) jest prawidłowy. Kluczowe jest, aby pracodawca miał możliwość zapoznania się informacją od zatrudnionego.

Kodeks pracy stanowi, że „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie (…)”. Oznacza to, że wyrażenie zgody na tą formę dnia wolnego (dni wolnych) jest co do zasady obowiązkowe. Jednak urlop na żądanie nie jest prawidłowo rozpoczęty, dopóki pracodawca takiej zgody nie wyrazi.

Urlop na żądanie przysługuje w wymiarze czterech dni w roku. Każdy wykorzystany dzień urlopu na żądanie zmniejsza ilość standardowych dni urlopu wypoczynkowego w danym roku.

Wykorzystanie całości urlopu wypoczynkowego pozbawia urlopu na żądanie.

Urlop na żądanie – do kiedy najpóźniej można poinformować pracodawcę?

Moment zgłoszenia urlopu na żądanie jest kluczowy – wykonanie telefonu lub wysłanie sms-a musi być dokonane przed rozpoczęciem pracy. Pracodawca nie ma prawa żądać podania powodu.

Urlop na żądanie – czy pracodawca może odmówić?

Orzecznictwo sądów wskazuje, że odmowa urlopu na żądanie jest dopuszczalna tylko, gdy nieobecność zatrudnionego zaszkodziłaby interesom firmy i kolidowałaby z koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy. Oznacza to, że odmowa udzielenia tej formy wolnego jest możliwa jedynie wyjątkowo i musi być uzasadniona. Pracodawca, który bezzasadnie odmawia urlopu na żądanie może być ukarany grzywną.

Czy można wziąć dwa lub więcej dni urlopu na żądanie pod rząd?

Kodeks pracy nie ustanawia żadnych ograniczeń w kwestii ilości urlopu na żądnie „w jednym ciągu”. Zwykle ta forma wolnego jest brana na 1 dzień jednak mogą to być również 2 lub 3 albo 4 dni pod rząd.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz

Quiz PRL. Polskie radio w PRL. 10/10 zdobędzie tylko wierny słuchacz

Pytanie 1 z 10
Rycerze trzej, którzy zwalczali chuć, musieli knuć jak się pozbyć:
Programy radiowe w PRL
Najnowsze