Ostatnia chwila, żeby wjechać na cmentarz

i

Autor: Paweł Dąbrowski

Za co odpowiada zarządca cmentarza

2018-11-01 10:00

Cmentarze, a także poszczególne groby są narażone na ryzyko zniszczenia przez warunki atmosferyczne, akty wandalizmu czy wydarzenia losowe. Kiedy możemy liczyć na rekompensatę finansową ze strony zarządcy cmentarza, gdy poniesiemy stratę?

Zgodnie z artykułem 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych „utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych". Właściciel cmentarza, niezależnie czy jest to urząd miasta czy parafia, powinien dbać o bezpieczeństwo na terenie nekropolii jak i odpowiednio zabezpieczyć teren.

Winę trzeba wykazać
Odpowiedzialność za utrzymanie cmentarza ponosi jego zarządca (zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego). Zarządca cmentarza (zarządcą cmentarza parafialnego jest proboszcz parafii, do której dany cmentarz należy) ma najczęściej wykupioną polisę od odpowiedzialności cywilnej zarządcy (OC), czyli jest ubezpieczony od wszystkiego co spowoduje szkodę, a co nastąpiło bezpośrednio z winy zarządcy cmentarza. Gdy dojdzie do szkody, możemy od niego (lub firmy ubezpieczeniowej, w której ma polisę) żądać odszkodowania, Jednak na wypłatę pieniędzy można liczyć tylko w przypadku szkód, do których doszło wskutek zawinionego działania lub zaniedbania obowiązków przez administrację cmentarza. W dodatku sami musimy udowodnić winę zarządcy cmentarza i związek jego zachowania z powstałą szkodą.

Gdy na nagrobek runie drzewo
Często na cmentarzach dochodzi do uszkodzenia nagrobków w wyniku powalenia drzew, ale o wypłacie odszkodowania możemy myśleć tylko wtedy, gdy zarządca cmentarza nie dba i odpowiednio nie zabezpiecza drzewostanu. Gdy widoczne są oznaki uszkodzenia drzew, stwarzające zagrożenie dla życia lub mienia, zarządca powinien złożyć odpowiedni wniosek i uzyskać zgodę na ich wycinkę. Jeśli tego nie zrobi, a dojdzie do szkody, ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Pieniądze zostałyby natomiast wypłacone, gdyby zniszczenia powstały w wyniku klęski żywiołowej. Zatem polisa wykupiona przez zarząd cmentarza działa wtedy, gdy na grobowiec przewróci się drzewo, które było zniszczone lub chore, a cmentarz nie zadbał o to, żeby je wyciąć albo odpowiednio zabezpieczyć. Jeśli natomiast drzewo runęło na nagrobek, bo na przykład uderzył w nie piorun albo wywrócił huragan, zarządca cmentarza nie ponosi.

Nagrobek - ubezpieczenie indywidualne
Na odszkodowanie mogą liczyć także osoby, którym na jej terenie zdarzy się wypadek. Polisa OC cmentarza chroni bowiem od odpowiedzialności na wypadek uszczerbku na życiu i zdrowiu osób trzecich, które przebywały na jego terenie. Należy jednak odróżnić ubezpieczenie cmentarza od ubezpieczenia każdego grobu. Polisa OC zarządcy cmentarza nie obejmuje ubezpieczenia samego nagrobka, gdyż każdy nagrobek stanowi własność opiekuna grobu, który powinien ubezpieczyć go indywidualnie.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze