Za długi nie trafisz do więzienia

2014-12-02 3:00

Jeśli masz długi, z których spłaty nie wywiązujesz się należycie, ale nie popełniasz w związku z tymi długami czynów zabronionych przez prawo, nie musisz obawiać się, że trafisz do więzienia.

W Polsce nie ma kary więzienia za długi. Wprawdzie na dwa lata może trafić do więzienia osoba, która w sposób uporczywy uchyla się od płacenia alimentów, ale nie jest to więzienie "za długi". Niepłacenie alimentów musi wynikać ze złej woli zobowiązanego. Nie można więc wymierzyć kary pozbawiania wolności za sam fakt posiadania długów, nawet jeśli są bardzo wysokie. Sąd może jednak ukarać więzieniem za przestępstwa związane z długami.

O tym pamiętaj!

*W przypadku kiedy dłużnik utrudnia postępowanie egzekucyjne prowadzone w postępowaniu cywilnym, grozi mu za to odpowiedzialność karna.

*Przestępstwem jest bezprawne utrudnianie egzekucji komorniczej, czyli np. ukrywanie majątku, który mógłby zająć komornik. Za takie działania grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Kodeks karny informuje, że nie można, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremniać lub uszczuplać zaspokojenia swojego wierzyciela przez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, rozdawanie, niszczenie lub uszkadzanie składników swojego majątku, które zajął lub ma zająć komornik.

*Nie możesz, spodziewając się lada dzień wizyty komornika, rozdać rodzinie sprzętu RTV, sprzedać samochodu i ukryć cennych przedmiotów podlegających egzekucji. Ten, kto tak postępuje, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeśli jednak taki czyn wyrządził szkodę wielu wierzycielom dłużnika, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kara dla oszusta

*Pozbawieniem wolności, i to do 8 lat, grozi zaciągnięcie długu nie w dobrej wierze, czyli z zamiarem uczciwego spłacenia należności, ale przeciwnie - z założeniem, że się go nie spłaci. W takim wypadku jest się karanym nie za dług, ale za oszustwo.

*Można też pójść do więzienia za wyłudzenie kredytu, pożyczki pieniężnej, dotacji itp. od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność podobną do tej, jaką prowadzi bank. Wyłudzenie polega w takich wypadkach zwykle na przedstawieniu fałszywych zaświadczeń o zatrudnieniu i posiadanym majątku, czyli np. okazywaniu przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu. Za taki czyn polskie prawo przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zobacz: Rewolucja w płatnościach mobilnych

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze