Firma, biznes, przedsiębiorstwo, umowa

i

Autor: Shutterstock

Zmiany 2017. Co nowego w prawie dla przedsiębiorców

2017-01-24 10:51

2000 zł brutto minimalnego wynagrodzenia, 13 zł brutto stawki godzinowej i obniżka podatku CIT dla małych firm – to najważniejsze ze zmian, które dotyczą polskich pracowników oraz pracodawców od 1 stycznia 2017 r.

Od tego roku życie firm ma być łatwiejsze – zapowiadają rządzący. Pomóc w tym ma wprowadzenie w życie przepisów usuwających bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeden z nich zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli pewności prawa. Ma to być gwarancja ochrony interesów przedsiębiorców w toku kontroli, np. możliwość skargi do sądu na przewlekłość czynności kontrolnych oraz obowiązku planowania kontroli.

Wyższe wynagrodzenie
Pracodawcy od stycznia będą płacić wyższe wynagrodzenie swoim podwładnym. Od stycznia wzrosło minimalne możliwe wynagrodzenie. Obecnie obowiązującą kwotą jest 2000 zł brutto miesięcznie, czyli o 150 zł brutto więcej niż w roku 2016. Co ważne, pensja podnosi się pracownikom najmniej zarabiającym „z automatu". Nie ma obowiązku zmiany treści umowy w części dotyczącej wysokości zarobków. Pracodawca wypłaca tu tzw. wyrównanie do minimalnej.
Podwyżki nie omijają również zleceniobiorców. W ich przypadku godzinowa płaca minimalna wynosi teraz 13 zł i podlega waloryzacji podobnie jak najniższa krajowa. Nowa stawka godzinowa przysługuje wszystkim osobom wykonującym dane zlecenie, nie można jej dzielić, ani z niej zrezygnować. Ma ona także zastosowanie do już obowiązujących umów zleceń.

Uszczelnienie VAT
Kolejne novum dla firm to tzw. duża ustawa o VAT. Jej głównym celem jest uszczelnienie poboru tego podatku, który ma sfinansować kosztowne programy społeczne PiS-u. Wraca tzw. sankcja administracyjna i ograniczenie rozliczeń kwartalnych. Do końca 2018 r. utrzymane też zostaną wyższe stawki VAT 8 i 23 proc., choć rząd obiecywał je znieść jeszcze w 2016 r.

Obniżka CIT
Dobrą wiadomością dla przedsiębiorców jest obniżka stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc. Obniżona stawka ma obejmować firmy – płatników CIT – u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych sumy 1,2 miliona euro. Szacuje się, że niższa stawka obejmie 90 procent płatników CIT, czyli ok. 400 tys. firm w Polsce. Będzie to oznac-zało mniejsze o 270 mln zł wpływy do budżetu z tego tytułu.
Inna wchodząca w życie nowelizacja ustawy o CIT zakłada obniżenie z 15 tys. euro do 15 tys. zł limitu transakcji gotówkowych dokonywanych przez firmy. Z kolei rosną składki społeczno-zdrowotne dla firm. Łączna kwota wszystkich składek ZUS: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowe plus fundusz pracy i składka zdrowotna będzie opiewała na blisko 1200 zł (obecnie 1121,5 zł). Nie wiadomo, ile wyniesie składka zdrowotna, której wysokość poznamy w drugiej połowie stycznia. Na razie zakłada się taką samą jak rok temu: 288,95 zł A wysokości pozostałych składek to: emerytalna – 499,28 zł (z 474,92 w 2016 r.), rentowa 204,62 zł (z 194,64), wypadkowa 46,04 zł (z 43,79), a chorobowa 62,67 zł (z 59,61). Do tego fundusz pracy, który wzrósł
do 62,67 zł z 59,61 zł.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze