Poczta Polska - Q-Doręczenia

i

Autor: Shutterstock

poczta polska

Q-Doręczenia – usługa zaufania

2023-04-18 0:00 Materiał sponsorowany

Q-Doręczenie wprowadzone w ostatnim czasie przez Pocztę Polską jest tzw. usługą zaufania. To rejestrowane doręczenie elektroniczne. Polega na wysłaniu wiadomości między dwiema stronami poprzez system teleinformatyczny zaufanej strony trzeciej Poczty Polskiej. Wyjaśniamy, dlaczego tej usłudze przedsiębiorcy mogą całkowicie ufać.

Na rynku polskim już od dawna działają tzw. usługi zaufania wdrażane na bazie Rozporządzenia eIDAS, które są uznawane w całej Europie. Większość przedsiębiorców styka się z nimi w codziennej pracy.

Rodzaje usług zaufania

Zgodnie z Rozporządzeniem eIDAS „usługa zaufania” to usługa elektroniczna, którą może być:

  • tworzenie, weryfikacja i walidacja podpisów elektronicznych,
  • tworzenie, weryfikacja i walidacja pieczęci elektronicznych,
  • tworzenie, weryfikacja i walidacja elektronicznych znaczników czasu,
  • usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • tworzenie, weryfikacja i walidacja certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych,
  • konserwacja elektronicznych podpisów, pieczęci lub certyfikatów powiązanych z tymi usługami.

Są to usługi, które muszą spełniać szereg norm europejskich, aby gwarantować ich bezpieczeństwo użytkowania, niepodważalność oraz zaufanie.

Usługa kwalifikowana

Nie każda usługa jest usługą kwalifikowaną. Aby taką była, trzeba przejść pełną zewnętrzną procedurę audytu zgodnie z Rozporządzeniem eIDAS. Dostawcy usług zaufania muszą znaleźć się na zarówno krajowej, jak i europejskiej liście, a co za tym idzie widnieje tam również każda usługa zaufania kwalifikowana i niekwalifikowana, którą dany dostawca świadczy.

Usługa kwalifikowana musi być zbudowana zgodnie z zapisami Rozporządzenia eIDAS oraz normami ETSI. Dostawca przygotowuje szereg wymaganych Polityk i Procedur, a następnie przechodzi niezależny zewnętrzny audyt na zgodność dla usług kwalifikowanych. Taki audyt może zostać przeprowadzony jedynie przez firmę akredytowaną przy Komisji Europejskiej.

Poczta Polska jako dostawca Kwalifikowanej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego jest również wpisana do:

* Rejestru dostawców usług zaufania (Usługi kwalifikowane) prowadzonego przez ministra właściwego ds. informatyzacji: https://www.nccert.pl/uslugi.htm oraz otrzymała Certyfikat dostawcy usług zaufania w zakresie świadczenia usługi zaufania kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elektronicznego: https://www.nccert.pl/zaswiadczenia.htm

* Europejskiej listy dostawców usług zaufania https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/PL

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze