vectra

i

Autor: Shutterstock vectra

Drożyzna w Polsce

Ten operator podnosi ceny swoich usług. Nie nazywają tego podwyżką

2023-01-26 19:55

Sieć Vectra poinformowała o podwyżce cen dla klientów. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, podwyżka została wprowadzona na podstawie zawartej w umowach klauzuli waloryzacyjnej. Spółka zapewnia, że działanie jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej - w związku z tym nie może być podstawą do rozwiązania umowy.

Vectra podnosi opłaty. To nie podwyżka - to waloryzacja

"Waloryzacja opłat będzie równa oficjalnemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. podawanemu przez GUS, który wg komunikatu z dnia 13.01.2023 r., wyniósł 14,4 proc." - poinformowało biuro prasowe Vectry w odpowiedzi na pytania portalu Wirtualne Media. Klienci Vectry otrzymali informację o zmianie warunków umowy jesienią 2022 roku. Waloryzacja dotyczy zarówno starych jak i nowych klientów, lecz jak podkreślają przedstawiciele firmy - nie jest ona podwyżką.

"Waloryzacja nie jest nowym cennikiem, lecz dostosowaniem opłat do rzeczywistej wartości świadczonych usług. Klienci byli informowani o zapisach w umowach umożliwiających waloryzację opłat podczas podpisywania nowych lub zmiany aktualnych umów z Vectra. Waloryzacja opłat nie jest podstawą do rozwiązania umowy. Zapisy umów pomiędzy Vectra a klientami jasno określają, że Vectra ma prawo zweryfikować wysokość opłat za poszczególne usługi stosownie do wzrostu lub spadku poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych" - poinformował przedstawiciel Vectry cytowany przez Wirtualne Media.

Vectra ukarana przez UOKiK. Musi zapłacić 22 mln zł

Warto przypomnieć, że w poniedziałek (23 stycznia 2023 roku) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że nałożył na Vectrę karę w wysokości 22 mln zł. Przyczyną był fakt, że w latach 2019-2020  zmienił zapisy umowy na czas nieoznaczony (bez podstawy prawnej), a następnie bezprawnie podwyższał opłaty za internet i telewizję.

Sonda
Czy obawiasz się podwyżki cen na telefon oraz internet?
Pieniądze to nie wszystko Rafał Brzoska
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze