Tusk pieniądze wakacje kredytowe

i

Autor: PAP, Shutterstock

Wakacje kredytowe

Nowe wakacje kredytowe z kryterium dochodowym? Rząd ujawni szczegóły

2024-03-04 16:41

Szef kancelarii premiera Jan Grabiec poinformował, że w systemie wakacji kredytowych znajdą się kryteria dotyczące zamożności, "zależące od środków, które pozostają w dyspozycji gospodarstwa domowego, gdy rada kredytu przekracza określony pułap".

Wakacje kredytowe  - analiza dodatkowych scenariuszy konieczna

Projektem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finasowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom rząd miał się zająć w poprzedni wtorek. Jak jednak informował minister finansów Andrzej Domański, premier Donald Tusk zwrócił się o analizę dodatkowych scenariuszy i dodatkowych wariantów, a we wtorek rząd zajmie się wariantem bardziej korzystnym dla kredytobiorców, niż poprzednia wersja.

Wakacje kredytowe nie dla wszystkich

Również Domański zaznaczył, że wakacje kredytowe nie obejmą wszystkich. "Intencją jest zapewnienie rozwiązań, które chronią kredytobiorców w sytuacji wciąż wysokich stóp procentowych, w szczególności osoby, które mają problemy ze spłatą kredytów w związku z tym, że stopy procentowe tak szybko w Polsce wzrosły" - tłumaczył minister finansów.

Zgodnie z poprzednią wersją kredytobiorcy, których rata przekracza 35 proc. dochodu, mogliby skorzystać z wakacji dwukrotnie w drugim kwartale tego roku, a w kolejnych dwóch kwartałach mogliby zawiesić po jednej racie. Projekt zakładał też, aby umorzenie 64 rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia następowało po dokonaniu, bez opóźnienia, spłaty 134 rat. Obecne przepisy pozwalają na umorzenie 44 rat, po dokonaniu spłaty 100 rat.

Wakacje kredytowe w latach 2022-2023

W przypadku wakacji kredytowych, z których można było skorzystać w latach 2022-2023, nie było ograniczeń dochodowych, warunkujących skorzystanie z tego rozwiązania. W roku 2022 z wakacji można było skorzystać w ciągu dwóch miesięcy III i IV kw., zaś w roku 2023 z wakacji można było skorzystać w ciągu jednego miesiąca w każdym z czterech kwartałów.

W ocenie skutków regulacji do projektu nowelizacji ustawy podano, że według szacunków przygotowanych w oparciu o dane UKNF maksymalny koszt roczny, przy założeniu, że z instrumentu skorzysta 100 proc. uprawnionych, to ok. 3,6 mld zł. Jednocześnie przy założeniu, że z wakacji kredytowych skorzysta analogiczny odsetek uprawnionych, jak z poprzednich wakacji kredytowych, szacuje się koszt dla sektora bankowego na poziomie 2,5 mld zł.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń

QUIZ PRL. Zakupy i handel w Polsce Ludowej

Pytanie 1 z 15
Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać:
QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze