Zus i banknoty

i

Autor: Shutterstock

Świadczenia społeczne

Waloryzacja ważnego świadczenia! To prawie 4000 zł

2024-02-14 8:05

Świadczenie wspierające jest powiązane z rentą socjalną, która podlega waloryzacjom. Wysokość renty wkrótce pójdzie w górę, a wraz z nią świadczenie wspierające. Wnioskodawcy z najwyższym poziomem wsparcia uzyskają kwotę niemal 4 tys. zł na miesiąc.

Świadczenie wspierające – jaka wysokość na 1 stycznia 2024

Świadczenie wspierające występuje w ramach kilku progów. Kwoty w zaokrągleniu do pełnych złotówek:

 • 635 zł – 40 proc. renty socjalnej: 70 – 74 punkty
 • 953 zł – 60 proc. renty socjalnej: 75 – 79 punktów
 • 1271 zł – 80 proc. renty socjalnej: 80 – 84 punkty
 • 1906 zł – 120 proc. renty socjalnej: 85 – 89 punktów
 • 2859 zł – 180 proc. renty socjalnej: 90 – 94 punkty
 • 3495 zł – 220 proc. renty socjalnej: 95 – 100 punktów

Świadczenie wspierające – jaka wysokość od marca 2024

Od 1 marca 2024 r. renta socjalna wzrośnie do kwoty 1780,96 zł. Z tego powodu wzrośnie również świadczenie wspierające. Kwoty w zaokrągleniu do pełnych złotówek:

 • 712 zł – 40 proc. renty socjalnej: 70 – 74 punkty
 • 1069 zł – 60 proc. renty socjalnej: 75 – 79 punktów
 • 1425 zł – 80 proc. renty socjalnej: 80 – 84 punkty
 • 2137 zł – 120 proc. renty socjalnej: 85 – 89 punktów
 • 3206 zł – 180 proc. renty socjalnej: 90 – 94 punkty
 • 3918 zł – 220 proc. renty socjalnej: 95 – 100 punktów

Świadczenie wspierające – dla kogo? Jak złożyć wniosek?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom pełnoletnim z niepełnosprawnością. W przypadku niepełnoletnich z niepełnosprawnością, prawny opiekun może jednak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie nie przysługuje osobom znajdującym się pod opieką specjalistycznych placówek leczniczych takich jak zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub dom pomocy społecznej.

Świadczenie wspierające to zakres ZUS-u. Wymagane jest złożenie wniosku, tzn. ZUS nie działa w tym zakresie z urzędu.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek może mieć formę papierową lub elektroniczną. Po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, należy złożyć elektroniczny wniosek do ZUS.  

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek

QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia?

Pytanie 1 z 10
1.Buty Relaks były ocieplone:
Zima w PRL
Listen on Spreaker.
Najnowsze